Aktualności

Rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Rozpocznij kształcenie jeszcze tej wiosny. Zapraszamy na Pedagogiczne studia kwalifikacyjne prowadzone  przez Lubelską Szkołę Wyższą  we współpracy organizacyjnej z Wyższą Szkoła Zarządzania i Administracji – programy kształcenia zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450)

oraz inne atrakcyjne kierunki znajdujące się w ofercie wiosennej w tym nowości. Rekrutacja trwa!!!

Istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Sprawdź!

Warunkiem uruchomienia kształcenia jest zebranie odpowiedniej liczby słuchaczy.