Rekrutacja na studia podyplomowe

Zapraszamy na studia podyplomowe, aktualnie trwa rekrutacja na studia  podyplomowe na kierunkach: Rachunkowość, Kadry i płace, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Prawo samorządu terytorialnego i administracji, Transport-Spedycja-Logistyka.

Możesz również dołączyć do grupy na kierunkach Podyplomowe Studia Pedagogiczne, Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera.