• Administracja stanu cywilnego Nowość
  Cel studiów Celem studiów jest dostarczenie specjalistycznej wiedzy zawodowej oraz umiejętności praktycznych koniecznych w codziennej działalności urzędników stanu cywilnego. Studia zapewniają wymagane ustawowo od kierowników USC wykształcenie prawnicze. Uczestnicy zapoznają się z aktualnymi regulacjami prawnymi potrzebnymi do kierowania USC. Zdobędą również wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Adresaci studiów Studia […] ... więcej
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w edukacji Pierwszy zjazd 24-25.11.2018 r.
  Studia przygotowują profesjonalne kadry, mogące realizować złożone procedury kształtowania bezpiecznych warunków pracy w przedsiębiorstwach. ... więcej
 • Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
  Priorytetem jest nauczenie słuchaczy m.in. zasad oceny podstawowych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji, podstawowych metod przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa informacji. ... więcej
 • Bezpieczeństwo w transgranicznym przepływie osób i towarów
  Celem studiów jest rozszerzenie i ugruntowanie wiedzy w zakresie przepisów prawnych regulujących ochronę zewnętrzną granic Unii Europejskiej ... więcej
 • Egzekucja administracyjna
  Studia skierowane do pracowników służb egzekucyjnych w administracji skarbowej, celnej i samorządowej, pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ... więcej
 • Gospodarka odpadami
  Cel studiów Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy związanej z nowymi warunkami działania w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi, a także przygotowanie ich do samodzielnego rozwiązywania problemów zarządczych w tym obszarze w świetle obowiązujących przepisów Unii Europejskiej Adresaci studiów Studia adresowane są do absolwentów uczelni wyższych (studia I i II stopnia) wszystkich kierunków, a w szczególności […] ... więcej
 • Kadry i płacePierwszy zjazd 20-21.10.2018 r.
  Cel studiów: Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy praktycznej wiedzy i kwalifikacji zawodowych, które przyczynią się do aktywizacji zawodowej i podjęcia pracy w kadrach, rachubie płac, w biurach rachunkowych lub kancelariach doradztwa podatkowego jako wykwalifikowany specjalista ds. kadr i płac. Skorzystaj z dofinansowania studiów z KFS i studiuj bezpłatnie. Zobacz więcej → Adresaci studiów: Właściciele i […] ... więcej
 • Mediacje i negocjacje społeczne
  Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych upoważnia do ubiegania się o wpis na listę mediatorów - możliwy wpis na listę sądów karnych oraz na listę mediatorów w sprawach cywilnych ... więcej
 • Planowanie i zarządzanie efektywnością energetyczną
  Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do realizowania zadań nałożonych na jednostki sektora publicznego wynikających z ustaw "O efektywności energetycznej" oraz "Prawo energetyczne" ... więcej
 • Prawo i zarządzanie w pielęgniarstwie
  Cel studiów Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego oraz efektywnego zarządzania personelem pielęgniarskim a także do bezpiecznego w aspekcie prawnym wykonywania zawodu pielęgniarki. Ponadto  mają na celu podnoszenie oraz doskonalenie  umiejętności menadżerskich w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi. Ramowe treści programowe mają na celu zapoznanie słuchaczy z prawnymi uwarunkowaniami wykonywania zawodu […] ... więcej
 • Prawo medyczne
  Studia adresowane są dla wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami prawnymi związanymi z działalnością medyczną oraz prawami pacjenta. Udział w Studium zapewnia uczestnikowi szeroką i rzetelną wiedzę w zakresie przedstawianej problematyki. ... więcej
 • Prawo Samorządu Terytorialnego i Administracji
  Podczas studiów słuchacze nabywają specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności praktyczne konieczne w codziennej działalności urzędników, działaczy i funkcjonariuszy administracji publicznej ... więcej
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz prawo pracy
  Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczeń zdrowotnych. ... więcej
 • Wiedza o społeczeństwie
  Celem Studiów jest zdobycie kwalifikacji i pozyskanie nowych umiejętności zawodowych przez nauczycieli uczących przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Studia kierowane są również do osób, które w przyszłości pragną poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć nowe uprawnienia do nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie. ... więcej
 • Zarządzanie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej w zakresie przepływu osób i towarów
  Absolwent będzie posiadać szeroką wiedzę z aktualnych zmian wynikających z prawa Unii Europejskiej, prawa celnego UE oraz krajowych regulacji celnych i granicznych ... więcej