Bezpieczeństwo i higiena pracy w edukacji

Cel studiów:

W ramach studiów  słuchacze zapoznają się z podstawowymi zasadami organizacji pracy, prawem pracy oraz kształtowaniem jej warunków. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponadto studia przygotowują profesjonalne kadry, mogące realizować złożone procedury kształtowania bezpiecznych warunków pracy w przedsiębiorstwach, kadry dla różnych szczebli zarządzania i kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy i innych instytucji zajmujących się tą problematyką. Absolwenci uzyskają kwalifikacje  do pracy na stanowiskach inspektora, specjalisty oraz głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 246, poz. 2468).

Adresaci studiów:

Absolwenci uczelni wyższych posiadający kwalifikacje pedagogiczne.

 Program studiów:

 • Problemy BHP w ustawodawstwie pracy
 • Zarządzanie ryzykiem zawodowym
 • Organizacja bezpiecznej pracy
 • Audyty bezpieczeństwa pracy
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 • Metodyka i organizacja szkoleń w zakresie BHP
 • Psychologia pracy
 • Metodyka pracy służb BHP
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy
 • Zarządzanie budynkiem
 • Dydaktyka przedmiotowa
 • Praktyka pedagogiczna