Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zasadami bezpieczeństwa informacji w systemach komputerowych, z formalnymi modelami bezpieczeństwa informacji w systemach komputerowych, analizą ryzyka, międzynarodowymi kryteriami oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego, procesem certyfikacji dla potrzeb bezpieczeństwa teleinformatycznego. Nauczenie zasad oceny podstawowych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji, podstawowych metod przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa informacji. 

Adresaci studiów

Adresatami studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych” są:

 • członkowie zarządów odpowiedzialni za bezpieczeństwo ogólne i operacyjne oraz za bezpieczeństwo systemów przetwarzania danych osobowych i informacji finansowo-księgowych,
 • członkowie działów IT (personel kierowniczy odpowiedzialny za organizację struktur wsparcia teleinformatycznego, administratorzy systemów przetwarzania danych osobowych i informacji finansowo-księgowych, inspektorzy bezpieczeństwa teleinformatycznego ABI ODO; BTI OIN; IT Security Oficer),
 • członkowie działów kontrolnych (kierownicy nadzoru systemów przetwarzania danych, personel audytu wewnętrznego odpowiedzialny za kontrolę bezpieczeństwa IT, audytorzy wewnętrzni odpowiedzialni za bezpieczeństwo ogólne, kierownicy audytu wewnętrznego). 

Program studiów:

Zakres tematyczny modułów dydaktycznych, realizowanych w ramach kierunku, obejmują:

 • Eksploatacja systemów i sieci komputerowych;
 • Bazy danych i zarządzanie informacją;
 • Zagrożenia systemów informatycznych;
 • Bezpieczeństwo fizyczne i techniczne systemów i sieci komputerowych;
 • Podstawy prawne i normatywne ochrony informacji;
 • Kryptografia;
 • Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji w systemach informatycznych
 • Zrządzanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych;
 • Zarządzanie ryzykiem w systemach teleinformatycznych;
 • Audyt bezpieczeństwa;
 • Projekt dyplomowy;

dr inż. Krzysztof Pancerz – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz pracownik naukowo – dydaktyczny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej (1998) – specjalność: aparatura elektroniczna. Ukończył studia podyplomowe z zakresu inżynierii oprogramowania na Politechnice Rzeszowskiej (1999). Jego zainteresowania skupiają się wokół problematyki z zakresu inteligencji obliczeniowej, eksploracji danych, układów logicznych, systemów cyfrowych i mikroprocesorów, matematyki stosowanej, metod obliczeniowych oraz języków programowania.
Pracę doktorską nt. ”Zastosowanie zbiorów przybliżonych do identyfikacji modeli systemów współbieżnych” (promotor dr hab. Zbigniew Suraj) obronił w 2006 r. w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.