Doradca podatkowy

Cel studiów

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu jaki muszą zdać osoby, które chcą wykonywać zawód doradcy podatkowego. Program studiów zawiera wszystkie zagadnienia objęte egzaminem. Szczególny nacisk położony zostanie na przegotowanie praktyczne do praktyczne z zakresu doradztwa podatkowego, m.in. prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie pism w sprawach podatkowych czy udział w postępowaniach przed sądem administracyjnym. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych uczelni, doradców podatkowych oraz byłych i obecnych pracowników organów podatkowych z uwzględnieniem bogatego orzecznictwa w sprawach podatkowych.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób, które zamierzają wykonywać zawód doradcy podatkowego i chcą się przygotować do egzaminu.

Program studiów:

 • Źródła i wykładnia prawa podatkowego
 • Ogólne prawo podatkowe
 • Szczegółowe prawo podatkowe
 • Postępowanie podatkowe z elementami postępowania egzekucyjnego w administracji
 • Prawo celne
 • Prawo dewizowe
 • Prawo karne skarbowe
 • Kontrola skarbowa i podatkowa
 • Rachunkowość
 • Doradztwo podatkowe
 • Etyka zawodowa
 • Międzynarodowe prawo podatkowe
Studia organizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie