Kadry i płace

Cel studiów:

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy praktycznej wiedzy i kwalifikacji zawodowych, które przyczynią się do aktywizacji zawodowej i podjęcia pracy w kadrach, rachubie płac, w biurach rachunkowych lub kancelariach doradztwa podatkowego jako wykwalifikowany specjalista ds. kadr i płac.

Skorzystaj z dofinansowania studiów z KFS i studiuj bezpłatnie. Zobacz więcej →

Adresaci studiów:

Właściciele i dyrektorzy firm , kadra zarządzająca i pracownicy pionów kadrowo-płacowych,  właściciele i pracownicy biur rachunkowych.

Kierunek ten szczególnie winien zainteresować osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i wszystkich, którzy pragną zdobyć nowy, ciekawy zawód kadrowego w oparciu o aktualne przepisy ze szczególnym naciskiem na wiedzę praktyczną.

Program studiów:

 • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej i kadr
 • Kodeks pracy jako podstawowe narzędzie w kadrach
 • Rodzaje umów o pracę, telepraca
 • Zatrudnienie młodocianych i cudzoziemców
 • Dokumentacja pracownicza i akta osobowe
 • Czas pracy
 • Urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe
 • Rozwiązywanie umów o pracę i świadectwo pracy
 • Ustawa o ubezpieczeniach społecznych ZUS
 • Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe, Płatnik, PEFRON
 • Wynagrodzenia z osobowego funduszu płac
 • Wynagrodzenia i umowy cywilno-prawne.
 • Kartoteki wynagrodzeń, PIT-y, inne zaświadczenia.
 • Ryczałty, delegacje krajowe i zagraniczne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Przychody ze stosunku pracy na gruncie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Skuteczna rekrutacja pracowników
 • Ergonomia i BHP
 • Inwentaryzacja  w firmie
 • Archiwizacja i organizacja pracy biurowej