Kadry i płace

Cel studiów:

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy praktycznej wiedzy i kwalifikacji zawodowych, które przyczynią się do aktywizacji zawodowej i podjęcia pracy w kadrach, rachubie płac, w biurach rachunkowych lub kancelariach doradztwa podatkowego jako wykwalifikowany specjalista ds. kadr i płac.

Skorzystaj z dofinansowania studiów z KFS i studiuj bezpłatnie. Zobacz więcej →

Adresaci studiów:

Właściciele i dyrektorzy firm , kadra zarządzająca i pracownicy pionów kadrowo-płacowych,  właściciele i pracownicy biur rachunkowych.

Kierunek ten szczególnie winien zainteresować osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i wszystkich, którzy pragną zdobyć nowy, ciekawy zawód kadrowego w oparciu o aktualne przepisy ze szczególnym naciskiem na wiedzę praktyczną.

Program studiów:

 • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej i kadr
 • Kodeks pracy jako podstawowe narzędzie w kadrach
 • Rodzaje umów o pracę, telepraca
 • Zatrudnienie młodocianych i cudzoziemców
 • Dokumentacja pracownicza i akta osobowe
 • Czas pracy
 • Urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe
 • Rozwiązywanie umów o pracę i świadectwo pracy
 • Ustawa o ubezpieczeniach społecznych ZUS
 • Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe, Płatnik, PEFRON
 • Wynagrodzenia z osobowego funduszu płac
 • Wynagrodzenia i umowy cywilno-prawne.
 • Kartoteki wynagrodzeń, PIT-y, inne zaświadczenia.
 • Ryczałty, delegacje krajowe i zagraniczne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Przychody ze stosunku pracy na gruncie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Skuteczna rekrutacja pracowników
 • Ergonomia i BHP
 • Inwentaryzacja  w firmie
 • Archiwizacja i organizacja pracy biurowej

Kadra:

Specjaliści praktycy zajmujący się problematyką kadrowo – płacową i rozliczeniową, wieloletni trenerzy.

Kierownik studiów:

mgr Anna Jakubowska – absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (kierunek ekonomia), Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu – studia podyplomowe Rachunkowość. Uzyskała Certyfikat Ministra Finansów RP do usługowego prowadzenia biura rachunkowego. Posiada kurs pedagogiczny i certyfikaty z rachunkowości, kurs głównego księgowego organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych Polskich. Była wieloletnim głównym księgowym
i kadrową  firmach i spółkach. Prowadzi  działalność gospodarczą – biuro rachunkowe. Od 2000 roku jest trenerem szkoleń komercyjnych, Unii Europejskiej, (ponad 13 800 godzin szkoleniowych
z finansów, rachunkowości i kadr).  Opracowała jako Doradca finansowy ok. 100 analiz finansowych i IPR (Indywidualny Plan Rozwoju w firmie). Była wykładowcą rachunkowości finansowej i budżetowej oraz finansów w Wyższej Szkole Biznesu National-Lovis Uniwersity w Nowym Sączu i Tarnowie. Prowadzi warsztaty biznesowe na WSIiZ w Rzeszowie.  Od 01.03.2017r. jest Doradcą biznesowym kluczowym w projekcie „Nawigator-Kompleksowy Program Wspierania Rozwoju Ekonomii Społecznej”. Autorem kilkudziesięciu opracowań w formie materiałów szkoleniowych i prezentacji multimedialnych z zakresu rachunkowości i kadr dla firm szkoleniowych na zlecenie PARP, PUP i WUP.