Prawo i zarządzanie w pielęgniarstwie

Cel studiów

Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego oraz efektywnego zarządzania personelem pielęgniarskim a także do bezpiecznego w aspekcie prawnym wykonywania zawodu pielęgniarki. Ponadto  mają na celu podnoszenie oraz doskonalenie  umiejętności menadżerskich w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi.

Ramowe treści programowe mają na celu zapoznanie słuchaczy z prawnymi uwarunkowaniami wykonywania zawodu pielęgniarki (w tym z odpowiedzialnością prawną i obowiązkami w zakresie praw pacjenta) a także nabycie przez nich konkretnych umiejętności w zakresie zarządzania personelem i organizacji pracy pielęgniarskiej (w tym współpracy z innymi członkami personelu medycznego i pacjentami). Ponadto przedstawione zostaną  zagadnienia  związane z ubezpieczeniem zdrowotnym i kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych a także prowadzeniem działalności gospodarczej i marketingiem usług medycznych.

Adresaci Studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo a także do osób zarządzających personelem pielęgniarskim. Studia adresowane są  szczególnie do pielęgniarek pełniących (lub zamierzających pełnić) funkcje kierownicze w ochronie zdrowia w tym w podmiotach leczniczych i  organach administracji publicznej  a także  do pielęgniarek  prowadzących własną działalność gospodarczą-leczniczą.

Program studiów

 • System ochrony zdrowia w Polsce
 •  Podstawy prawne wykonywania zawodu pielęgniarki
 •  Odpowiedzialność prawna pielęgniarki
 •  Podstawy prawa pracy
 •  Elementy prawa cywilnego i  rodzinnego
 •  Samorząd zawodowy pielęgniarek
 •  Podstawy organizacji i zarządzania
 •  Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 •  Procesy personalne w pielęgniarstwie
 •   Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa
 •  Bezpieczeństwo i ergonomia  pracy pielęgniarki
 • Wybrane problemy zarządzania w podmiotach leczniczych
 •  Psychologiczne aspekty pracy pielęgniarki
 •  Zarządzanie  jakością  w pielęgniarstwie
 •  Podstawy  zarządzania finansami  w  podmiotach leczniczych
 •  Zarządzanie prawami pacjenta
 •  Marketing  w ochronie zdrowia
 •  Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych

Kierownik studiów:

dr  Małgorzata Paszkowska –  Absolwentka Wydziału Prawa UMCS i Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW oraz studiów podyplomowych z zarządzania na URz a także aplikacji sądowej i adwokackiej. Prawnik i socjolog. Wpisana na listę adwokatów w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Rzeszowie. Od wielu lat doradca i wykładowca w zakresie prawa i zarządzania w ochronie zdrowia. Adiunkt w Katedrze Prawa WSIiZ w Rzeszowie.  Zainteresowania naukowe: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo UE a przede wszystkim  zarządzanie i prawo ochrony zdrowia a także Internet(prawo, e-marketing, telemedycyna). Autorka ponad 150 publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących prawa i ochrony zdrowia. Ekspert serwisu Prawo i Zdrowie. Współpracownik czasopism specjalistycznych dotyczących ochrony zdrowia(m.in. OPM, Praca i Zdrowie, Twój Przegląd Stomatologiczny).