Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz prawo pracy

Cel studiów:

Podstawowym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi – zarówno w organach rentowych jak i u płatników składek. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczeń zdrowotnych.

Program studiów obejmuje także elementy innych gałęzi prawa, niezbędne dla prawidłowego zrozumienia i zastosowania instytucji prawa ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza  prawa pracy, a także prawa cywilnego, prawa gospodarczego, postępowania administracyjnego i postępowania cywilnego.

Adresaci studiów

Studia kierowane są do absolwentów uczelni wyższych, w tym kierunków innych, niż prawo albo administracja, którzy swoją pracę zawodową wiążą z ubezpieczeniami społecznymi.

Program studiów:

  • Polityka społeczna a ubezpieczenia społeczne, w tym odrębne systemy zabezpieczenia społecznego,
  • Ubezpieczony w systemie zabezpieczenia społecznego – zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ustalania składek
  • Płatnik: zajęcia praktyczne na Programie Płatnik (Interaktywnym Płatniku PLUS) umożliwiającym płatnikom składek tworzenie, weryfikację i wysyłanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych z wykorzystaniem nowoczesnej aplikacji E-Płatnik,
  • Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w ramach UE,
  • Świadczeniobiorca,
  • Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  • Postępowanie egzekucyjne w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  • Postępowanie odwoławcze z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  • Ubezpieczenia zdrowotne,
  • Prawo pracy.