Wiedza o społeczeństwie

Cel studiów:

Celem Studiów jest zdobycie kwalifikacji i pozyskanie nowych umiejętności zawodowych przez nauczycieli uczących przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Studia kierowane są również do osób, które w przyszłości pragną poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć nowe uprawnienia do nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

Adresaci studiów:

 • Nauczyciele zatrudnieni w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych zamierzający rozszerzyć swoje kwalifikacje lub zdobyć nowe.
 • Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji do nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

Program studiów:

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

 • Socjologia
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Współczesna kultura europejska i polska
 • Współczesne systemy polityczne
 • System polityczny w Polsce
 • Polityka regionalna
 • Historia doktryn politycznych XX wieku
 • Nauka o państwie
 • Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej
 • Samorząd terytorialny
 • Wybrane zagadnienia prawa i prawoznawstwa
 • Prawa człowieka
 • Historia społeczno- polityczna Europy i świata w XIX i XX wieku
 • Integracja europejska a procesy globalizacyjne w świecie
 • Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej
 • Dydaktyka przedmiotu Wiedza o społeczeństwie
 • Problemy i paradygmaty współczesnej edukacji
 • Etyka w życiu politycznym i społecznym
 • Technologia informatyczna w tworzeniu projektów edukacyjnych
 • Internetowe forum dyskusyjne

Kadra:

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu,
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu,
 • Uniwersytet Marie Curie – Skłodowskiej w Lublinie,

Kierownik studiów:

dr Janusz Korga – wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu