Audyt energetyczny w budownictwie oraz sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów różnych kierunków i specjalności studiów, posiadających dyplomy magisterskie.

Program studiów

 • Podstawy budownictwa ogólnego
 • Materiały i wyroby budowlane stosowane do termomodernizacji
 • Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki
 • Wybrane zagadnienia z fizyki budowli
 • Auditing energetyczny
 • Podstawy prawne auditingu i certyfikacji energetycznej
 • Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę
 • Ocena stanu ochrony cieplnej budynku
 • Energia elektryczna i oświetlenie w budownictwie
 • Ocena stanu technicznego budynku
 • Eksploatacja i remonty obiektów budowlanych
 • Eksploatacja i modernizacja instalacji sanitarnych
 • Budownictwo energooszczędne i pasywne
 • Systemy wentylacji i klimatyzacji w budownictwie
 • Ocena możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii
 • Termowizja i badania szczelności przegród budowlanych
 • Metodologia określenia charakterystyki energetycznej budynku i  lokalu
 • Metodyka obliczania zapotrzebowania na energię cieplną budynku
 • Wybrane zagadnienia z gospodarki i wyceny nieruchomości
 • Seminarium dyplomowe