Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków

Cel studiów:

Podczas studiów podyplomowych słuchacze zapoznają się z zasadami budownictwa pasywnego i energooszczędnego, eksploatacją takich budynków, a w tym:

 • z wytycznymi i wymaganiami dotyczącymi zasad projektowania, wykonania i odbiorów robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię,
 • z potrzebami funkcjonowania programu dopłat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do tego typu budownictwa w sektorze budynków mieszkalnych.
 • Omówienie aspektów związanych z obniżeniem zużycia energii poprzez zwiększenie ochrony cieplnej budynku,
 • wykorzystanie energii słonecznej,
 • sposobami ogrzewania i wentylacji w budownictwie energooszczędnym i pasywnym,
 • rozwiązania przy ciepłej wodzie użytkowej, jak również zużycia energii elektrycznej.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na przygotowanie słuchaczy do wykonania obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji zgodnie z wytycznymi programu NFOŚiGW: Efektywne wykorzystanie energii. Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy:

 • interesują się problematyką budownictwa energooszczędnego oraz oceną energetyczną budynków,
 • zajmują się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją obiektów budowlanych i ich technicznego wyposażenia,
 • są pracownikami administracji państwowej lub samorządowej i zajmują się zarządzaniem i planowaniem w budownictwie,
 • chcą pogłębić swoje umiejętności w zakresie sporządzania charakterystyk energetycznych w domach energooszczędnych,
 • chcą efektywnie eksploatować budynki pasywne i energooszczędne.

Program studiów:

 • Podstawy budownictwa,
 • Wybrane zagadnienia z fizyki budowli,
 • Materiały i wyroby budowlane stosowane w budynkach energooszczędnych i pasywnych,
 • Konstrukcje i technologie budowy budynków energooszczędnych i pasywnych,
 • Systemy wentylacji i klimatyzacji w budownictwie i ich ocena,
 • Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę,
 • Ocena możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w budownictwie pasywnym i energooszczędnym,
 • Warunki techniczne i wymagania stawiane budynkom energooszczędnym i pasywnym,
 • Termowizja i badania szczelności przegród budowlanych,
 • Podstawy analizy energetycznej budynków,
 • Ocena energetyczna i charakterystyki energetyczne budynków energooszczędnych i pasywnych,
 • Zarządzanie i sterowanie energią w obiektach.