• Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw
  Cel studiów Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy praktycznej wiedzy i kwalifikacji zawodowych, które przyczynią się do aktywizacji zawodowej i podjęcia pracy w biurach rachunkowych lub księgowości małych i średnich firm jako wykwalifikowany księgowy MŚP. W chwili obecnej taki kierunek jest odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie w gospodarce wolnorynkowej naszego kraju. Adresaci studiów Właściciele i dyrektorzy firm MŚP, kadra zarządzająca i […] ... więcej
 • Marketing w sieci
  W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się jak projektować i wdrażać kampanie reklamowe, internetowe serwisy produktowe i firmowe, przeprowadzać badania on-line, pozycjonować strony ... więcej
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w opiece zdrowotnej
  Cel studiów: Przygotowanie zawodowe osób prowadzących własną działalność gospodarczą w opiece zdrowotnej i planujących podjęcie takiej działalności do funkcjonowania w warunkach dynamicznych zmian jakie dokonują się na gruncie systemu ochrony zdrowia. Studia umożliwią Absolwentom sprawne funkcjonowanie na rynku usług medycznych, zawieranie umów, pozyskiwanie funduszy na udzielane świadczenia zdrowotne, a także nawiązywanie relacji z administracją publiczną. […] ... więcej
 • Rachunkowość
  Studia przygotowują do egzaminów kwalifikacyjnych organizowanych przez Ministerstwo Finansów. ... więcej
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje specjalisty do spraw BHP. ... więcej
 • Zarządzanie kadrą pracowniczą
  Prezentowane na wykładach podstawy teoretyczne oraz ćwiczenia z zakresu zachowań praktycznych, gwarantują kompleksowe zapoznanie uczestników studiów z aparatem pojęciowym, użytecznymi technikami analizy ... więcej
 • Zarządzanie oświatą
  Celem studiów jest przygotowanie specjalistów w zakresie Zarządzania placówkami oświatowymi w nowej strukturze systemu edukacji, posiadających aktualną wiedzę teoretyczną i praktyczną. ... więcej
 • Zarządzanie projektami
  Przygotowanie słuchaczy do samodzielnego opracowania wniosków o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania i monitorowania realizacji projektu. ... więcej
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową
  Głównym celem studiów Zarządzanie sytuacją kryzysową jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umożliwienie nabycia umiejętności praktycznych z zakresu: ... więcej