Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw

Cel studiów

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy praktycznej wiedzy i kwalifikacji zawodowych, które przyczynią się do aktywizacji zawodowej i podjęcia pracy w biurach rachunkowych lub księgowości małych i średnich firm jako wykwalifikowany księgowy MŚP. W chwili obecnej taki kierunek jest odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie w gospodarce wolnorynkowej naszego kraju.

Adresaci studiów

Właściciele i dyrektorzy firm MŚP, kadra zarządzająca i pracownicy pionów finansowo-księgowych,  analitycy finansowi, właściciele i pracownicy biur rachunkowych. Kierunek ten szczególnie winien zainteresować osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i wszystkich, którzy pragną zdobyć nowy, ciekawy zawód w oparciu o aktualne przepisy ze szczególnym naciskiem na wiedzę praktyczną.

Program studiów

 • Prawne aspekty zakładania firmy i jej prowadzenia
 • Przedsiębiorczość i etapy zakładania działalności gospodarczej, CEIDG-1
 • Formy opodatkowania, Kasa fiskalna, konto bankowe firmowe
 • Zgłoszenia do ZUS i US
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów omówienie pozycji 1-18 księgowania
 • Dowody księgowe i inne rozliczenia
 • Dokumentacja kasowa i bankowa, pozostałe ewidencje do PKPiR, program „REWERS”
 • Amortyzacja i środki trwałe, wyposażenie, inwestycje, leasing
 • Deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS, zasiłki z ZUS, PEFRON
 • Wynagrodzenia z osobowego i bezosobowego funduszu płac
 • Kodeks pracy- wybrane zagadnienia
 • Kadry, umowy o pracę, świadectwo pracy
 • Czas pracy
 • System podatkowy, podatki bezpośrednie i pośrednie, WNT, WDT, cło, akcyza,
 • Sprawozdania finansowe, Analiza finansowa, PIT-y
 • Inwentaryzacja
 • Archiwizacja i organizacja pracy biurowej