Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw Nowość

Cel studiów

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy praktycznej wiedzy i kwalifikacji zawodowych, które przyczynią się do aktywizacji zawodowej i podjęcia pracy w biurach rachunkowych lub księgowości małych i średnich firm jako wykwalifikowany księgowy MŚP. W chwili obecnej taki kierunek jest odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie w gospodarce wolnorynkowej naszego kraju.

Adresaci studiów

Właściciele i dyrektorzy firm MŚP, kadra zarządzająca i pracownicy pionów finansowo-księgowych,  analitycy finansowi, właściciele i pracownicy biur rachunkowych. Kierunek ten szczególnie winien zainteresować osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i wszystkich, którzy pragną zdobyć nowy, ciekawy zawód w oparciu o aktualne przepisy ze szczególnym naciskiem na wiedzę praktyczną.

Program studiów

 • Prawne aspekty zakładania firmy i jej prowadzenia
 • Przedsiębiorczość i etapy zakładania działalności gospodarczej, CEIDG-1
 • Formy opodatkowania, Kasa fiskalna, konto bankowe firmowe
 • Zgłoszenia do ZUS i US
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów omówienie pozycji 1-18 księgowania
 • Dowody księgowe i inne rozliczenia
 • Dokumentacja kasowa i bankowa, pozostałe ewidencje do PKPiR, program „REWERS”
 • Amortyzacja i środki trwałe, wyposażenie, inwestycje, leasing
 • Deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS, zasiłki z ZUS, PEFRON
 • Wynagrodzenia z osobowego i bezosobowego funduszu płac
 • Kodeks pracy- wybrane zagadnienia
 • Kadry, umowy o pracę, świadectwo pracy
 • Czas pracy
 • System podatkowy, podatki bezpośrednie i pośrednie, WNT, WDT, cło, akcyza,
 • Sprawozdania finansowe, Analiza finansowa, PIT-y
 • Inwentaryzacja
 • Archiwizacja i organizacja pracy biurowej

Kierownik studiów:

mgr Anna Jakubowska – absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (kierunek ekonomia), Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu – studia podyplomowe Rachunkowość. Uzyskała Certyfikat Ministra Finansów RP do usługowego prowadzenia biura rachunkowego. Posiada kurs pedagogiczny i certyfikaty z rachunkowości, kurs głównego księgowego organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych Polskich. Była wieloletnim głównym księgowym
i kadrową  firmach i spółkach. Prowadzi  działalność gospodarczą – biuro rachunkowe. Od 2000 roku jest trenerem szkoleń komercyjnych, Unii Europejskiej, (ponad 13 800 godzin szkoleniowych
z finansów, rachunkowości i kadr).  Opracowała jako Doradca finansowy ok. 100 analiz finansowych i IPR (Indywidualny Plan Rozwoju w firmie). Była wykładowcą rachunkowości finansowej i budżetowej oraz finansów w Wyższej Szkole Biznesu National-Lovis Uniwersity w Nowym Sączu i Tarnowie. Prowadzi warsztaty biznesowe na WSIiZ w Rzeszowie.  Od 01.03.2017r. jest Doradcą biznesowym kluczowym w projekcie „Nawigator-Kompleksowy Program Wspierania Rozwoju Ekonomii Społecznej”. Autorem kilkudziesięciu opracowań w formie materiałów szkoleniowych i prezentacji multimedialnych z zakresu rachunkowości i kadr dla firm szkoleniowych na zlecenie PARP, PUP i WUP.