Prowadzenie działalności gospodarczej w opiece zdrowotnej

Cel studiów:

Przygotowanie zawodowe osób prowadzących własną działalność gospodarczą w opiece zdrowotnej i planujących podjęcie takiej działalności do funkcjonowania w warunkach dynamicznych zmian jakie dokonują się na gruncie systemu ochrony zdrowia.

Studia umożliwią Absolwentom sprawne funkcjonowanie na rynku usług medycznych, zawieranie umów, pozyskiwanie funduszy na udzielane świadczenia zdrowotne, a także nawiązywanie relacji z administracją publiczną. Uczestnicy studiów zdobędą także wiedzę na temat efektywnego zarządzania, autoprezentacji i prowadzenia negocjacji. Ponadto studia rozwiną u słuchaczy umiejętności w zakresie wielu aspektów prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Adresaci studiów

 • absolwenci szkół wyższych;
 • lekarze i pielęgniarki prowadzący własną działalność gospodarczą;
 • kadra kierownicza zakładów opieki zdrowotnej;
 • osoby planujące podjęcie działalności gospodarczej w opiece zdrowotnej;
 • osoby zainteresowane problematyką tego typu działalności

Program studiów:

 • polityka zdrowotna i ekonomika zdrowia;
 • rynek usług medycznych;
 • formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej;
 • prawo pracy i prawo medyczne w ochronie zdrowia;
 • podatki i ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 • zamówienia publiczne;
 • współpraca z NFZ; kontraktowanie świadczeń zdrowotnych;
 • zarządzanie strategiczne;
 • źródła finansowania i  pozyskiwanie funduszy na prowadzenie działalności gospodarczej;
 • finanse i rachunkowość w działalności gospodarczej;
 • ryzyko w działalności gospodarczej;
 • procedura rejestracji działalności gospodarczej;
 • zasady budżetowania i biznesplan;
 • zarządzanie jakością usług medycznych;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • public relations w ochronie zdrowia;
 • autoprezentacja i negocjacje.