Rachunkowość

Cel studiów

Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom przyswojenia aktualnej i praktycznej wiedzy oraz umiejętności do wykonywania w warunkach gospodarki rynkowej zawodu księgowego w tym obsługi finansowo księgowej firm handlowych i przemysłowych.

Adresaci studiów

Dyrektorzy finansowi, kadra zarządzająca, analitycy finansowi, pracownicy pionów finansowo- księgowych przedsiębiorstw i instytucji niezależnie od ich formy prawnej i tytułu własności. Kierunek ten winien zainteresować także osoby wykonujące wolne zawody, prowadzące samodzielną działalność gospodarczą oraz tych którzy pragną zdobyć nowy zawód.

Program studiów

 • Teoria rachunkowości
 • Ewidencja w księgach rachunkowych
 • Rachunkowość finansowa
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Analiza finansowa
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów
 • Rachunkowość budżetowa
 • Prawo karne skarbowe
 • Prawo działalności gospodarczej
 • Prawo pracy
 • Współpraca jednostki gospodarczej z bankiem
 • System podatkowy (w tym kontrola)
 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Cło i opłaty celne