Zarządzanie kadrą pracowniczą

Cel stu­diów

Celem studiów Zarządzanie Kadrą Pracowniczą jest przygotowanie słuchaczy do realizacji funkcji personalnych we współczesnych strukturach organizacyjnych. Prezentowane na wykładach podstawy teoretyczne oraz ćwiczenia z zakresu zachowań praktycznych, gwarantują kompleksowe zapoznanie uczestników studiów z aparatem pojęciowym, użytecznymi technikami analizy, projektowaniem i zasadami modyfikacji zjawisk z zakresu zarządzania kadrami.

Ad­re­sa­ci stu­diów

Studia adresowane są do osób pracujących lub zamierzających zdobyć przygotowanie do pracy w jednostkach organizacyjnych i kadrowych, zainteresowanych zagadnieniami polityki kadrowej i poszukujących wiedzy ułatwiającej podejmowanie decyzji personalnych.

Program studiów

 • Pozyskiwanie pracowników
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Prawne aspekty zarządzania personelem
 • Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa
 • Gospodarowanie kapitałem intelektualnym
 • Marketing i wewnętrzny PR
 • Współczesny menedżer organizacji
 • Sztuka negocjacji i zarządzanie konfliktem
 • Metody opisu stanu i zmian zasobów kadrowych
 • Rozwój personelu i system oceny pracowniczej
 • Seminarium dyplomowe