Zarządzanie projektami

Cel studiów

Studia umożliwiają zdobycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu narzędzi i technik zarządzania projektami oraz jej praktycznego zastosowania w przedsiębiorstwie i instytucji, co jest niezbędnym warunkiem efektywnego działania współczesnej kadry menedżerskiej, odpowiedzialnej za sprawną realizację projektów komercyjnych oraz realizowanych przy współfinansowania ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Program studiów obejmuje tematykę wymaganą na egzaminie umożliwiającym słuchaczom uzyskanie certyfikatu IPMA – International Project Management Association na poziomie D oraz C.

Adresaci studiów

Menedżerowie firm, osoby zarządzające projektami, członkowie zespołów projektowych oraz osoby, które chcą zdobyć umiejętności związane z przygotowaniem i zarządzaniem projektem.

Program studiów

 • Wstęp do zarządzania projektami
 • Otoczenie projektu i interesariusze
 • Planowanie projektu
 • Realizacja i monitoring projektu
 • Finanse w projektach
 • Przywództwo i zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie jakość w projekcie
 • Aspekty prawne realizacji projektów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wspomaganie informatyczne zarządzania projektami
 • Gra decyzyjna
 • Warsztaty przygotowujące do certyfikacji