Zarządzanie projektami

Cel studiów

Studia umożliwiają zdobycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu narzędzi i technik zarządzania projektami oraz jej praktycznego zastosowania w przedsiębiorstwie i instytucji, co jest niezbędnym warunkiem efektywnego działania współczesnej kadry menedżerskiej, odpowiedzialnej za sprawną realizację projektów komercyjnych oraz realizowanych przy współfinansowania ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Program studiów obejmuje tematykę wymaganą na egzaminie umożliwiającym słuchaczom uzyskanie certyfikatu IPMA – International Project Management Association na poziomie D oraz C.

Adresaci studiów

Menedżerowie firm, osoby zarządzające projektami, członkowie zespołów projektowych oraz osoby, które chcą zdobyć umiejętności związane z przygotowaniem i zarządzaniem projektem.

Program studiów

 • Wstęp do zarządzania projektami
 • Otoczenie projektu i interesariusze
 • Planowanie projektu
 • Realizacja i monitoring projektu
 • Finanse w projektach
 • Przywództwo i zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie jakość w projekcie
 • Aspekty prawne realizacji projektów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wspomaganie informatyczne zarządzania projektami
 • Gra decyzyjna
 • Warsztaty przygotowujące do certyfikacji

Kadra

Specjaliści i praktycy zajmujący się zarządzaniem i realizacją projektów.

Kierownik studiów

mgr Grzegorz Karpiuk – Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) z roku 1999, specjalność: międzynarodowe stosunki gospodarcze. Od 2001 roku asystent w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Kilkuletnia współpraca ze Stowarzyszeniem Promocji Przedsiębiorczości (SPP) w Rzeszowie przy przygotowywaniu i realizacji projektów. W latach 2004-2007 kierownik zespołu projektowego SPP, od czerwca 2007 roku kierownik Zespołu Projektowego WSIiZ, wspomagającego pracowników Uczelni w przygotowywaniu projektów finansowanych głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Współautor i współrealizator kilkunastu projektów krajowych i międzynarodowych, m.in.
 • „Czas na pracę – praca na czas” (EQUAL),
 • „Build Your Corporate Age Management Strategy” (koordynator) (Leonardo da Vinci) (strona projektu),
 • „Strategies to Overcome Employment Barriers to Over 50’s” (Leonardo da Vinci),
 • „Program rozwoju WSIiZ – Uczelnia Jutra” (koordynator)