Zarządzanie ryzykiem Nowość

Cel studiów:

Przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego zarządzania zagrożeniami pojawiającymi się w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Słuchacze poznając metody eliminacji i przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie akceptacji ryzyka jako czynnika rozwoju i zarządzania nim.

Adresaci studiów:

Studia kierowane są do osób, które zamierzają pełnić funkcję specjalisty ds. ryzyka lub menedżera ryzyka.

Program studiów:

  • Człowiek w sytuacji niepewności i ryzyka
  • Prawne aspekty zarządzania ryzykiem
  • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
  • Ocena i szacowanie ryzyka
  • Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym
  • Zarządzanie ryzykiem personalnym
  • Zarządzanie ryzykiem zawodowym
  • Ryzyko w zintegrowanych systemach zarządzania

 

Kierownik studiów:
doc. dr Stanisław Wieczorek – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.  Specjalizuje się w zakresie ergonomii i psychologii pracy. Autor wielu prac naukowych, w tym podręczników, publikacji w czasopismach naukowych, materiałów szkoleniowych oraz programów kształcenia.  W roku 2004 nominowany przez miesięcznik „Atest” do tytułu najlepszego wykładowcy ergonomii w Polsce.  W 2009 r. laureat Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy.