Zarządzanie sytuacją kryzysową

Cel studiów

Głównym celem studiów Zarządzanie sytuacją kryzysową jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umożliwienie nabycia umiejętności praktycznych z  zakresu:

 • Prawidłowej diagnozy zagrożeń – naturalnych, społecznych, ekonomicznych i technicznych.
 • Efektywnego działania i wykorzystania procedur w sytuacji kryzysowej.
 • Umiejętności szybkiego usunięcia skutków kryzysu.

Adresaci studiów

Absolwenci wyższych uczelni zainteresowani pracą na rzecz profilaktyki i rozwiązywania sytuacji kryzysowych, szczególnie dla kierowników i pracowników zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego w administracji oraz decydentów i pracowników odpowiedzialnych za ten obszar działania w firmach naszego regionu.

Program studiów

 • Diagnoza i profilaktyka kryzysu w jednostce terytorialnej.
 • Diagnoza i profilaktyka kryzysu w organizacji.
 • Psychospołeczne problemy diagnozy i profilaktyki kryzysu.
 • Problematyka wczesnej interwencji kryzysowej.
 • Szkolenie antykryzysowe.
 • Rodzaje zagrożeń, kryzysów i katastrof. Technika antykryzysowa.
 • Rodzaje służb kryzysowych.
 • Sytuacje kryzysowe w organizacji. Ocena zagrożenia. Systemy bezpieczeństwa.
 • Cele i zadania Centrum Kryzysowego i jednostek zarządzania kryzysem.
 • Prawne aspekty zarządzania kryzysowego.
 • Problemy przywództwa i podejmowania decyzji w sytuacji kryzysowej.
 • Przepływ informacji.
 • Psychospołeczne problemy w sytuacjach kryzysowych.
 • Symulacja sytuacji kryzysowych.
 • Praktyka sytuacji kryzysowych.
 • Ocena i usuwanie skutków kryzysu.