• Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej Nowość
  Studia adresowane są do osób na co dzień pracujących z osobami starszymi i ich rodzinami, oraz osób zamierzających pracować jako asystenci seniorów oraz zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie pracy z osobami starszymi. ... więcej
 • Fizjoterapia geriatryczna/Rehabilitacja lecznicza osób starszych i w warunkach domowych Nowość
  Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego, a także bezpiecznego wykonywania zawodu fizjoterapeuty (rehabilitanta) w aspekcie udzielania świadczeń zdrowotnych osobom starszym i w warunkach domowych. Studia przygotowują do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rehabilitacji leczniczej. ... więcej
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
  Absolwenci otrzymają przygotowanie praktyczne na bazie wiedzy ogólnomedycznej i zawodowej z zakresu rehabilitacji i pielęgnacji osób ze schorzeniami przewlekłymi ... więcej
 • Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii
  Studia przygotowują słuchaczy do prowadzenia procesu odnowy biologicznej zarówno sportowców jak i innych osób w różnym wieku. ... więcej
 • Polityka społeczna i zdrowotna oraz prawo medyczne – teoria i praktyka
  Podstawowym celem studium jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do efektywnego i racjonalnego działania w zmieniającym się systemie opieki zdrowotnej - jego obszaru publicznego i prywatnego. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z problematyką zarządzania i funkcjonowania ubezpieczeń, zwłaszcza zdrowotnych oraz prawa medycznego – w kontekście polityki społecznej oraz organizacji i finansowania ochrony zdrowia; przepisami tworzącymi polskie i - w stopniu niezbędnym – unijne regulacje, a także związanymi z nimi elementami: prawami pacjenta i prawa: pracy, cywilnego, konstytucyjnego, samorządowego, administracyjnego i postępowania administracyjnego. Celem kształcenia jest więc zdobycie rozległej i zintegrowanej wiedzy w zakresie tematycznym wyżej zarysowanym; jej rozumienia i konstruktywnego zastosowania w praktyce, a zwłaszcza wynikających z niej umiejętności i kompetencji samodzielnego wykorzystywania. ... więcej
 • Polityka zdrowotna i zarządzanie w ochronie zdrowia
  Studia umożliwią prowadzenie lokalnej polityki zdrowotnej, udzielanie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych przy zastosowaniu nowoczesnych metod zarządzania, analiz ekonomicznych, badań socjologicznych i marketingowych. ... więcej
 • Pomoc społeczna i praca socjalna w ujęciu prawno – instytucjonalnym Nowość
  Cel studiów Podstawowym celem studiów jest doskonalenie umiejętności pracy w dziedzinie szeroko rozumianej pomocy społecznej i pracy socjalnej. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu pomocy społecznej i pracy socjalnej regulowanymi i wspieranymi aktami prawnymi oraz doświadczeniami. Program studiów umożliwia zaktualizowanie wcześniej nabytej wiedzy. Obejmuje także elementy innych dziedzin prawa […] ... więcej
 • Praca socjalna w systemie funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej
  Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów uczelni wyższych, w tym do osób, które posiadają kwalifikacje, co najmniej pierwszego stopnia, uzyskane poza studiami prawniczymi i administracyjnymi. Adresatami studiów są przede wszystkim osoby, które pracują lub zamierzają ubiegać się o zatrudnienie w instytucjach i organizacjach związanych z szeroko rozumianą pomocą i opieką społeczną, w tym pracą socjalną. ... więcej
 • Rehabilitacja i pielęgnowanie chorego w środowisku
  Słuchacze studiów nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności do prowadzenia kompleksowej opieki nad chorymi w różnych schorzeniach wymagających przywrócenia optymalnego funkcjonowania. ... więcej
 • Trener personalny – Nowość
  Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni (posiadających dyplom co najmniej licencjata) pragnących podjąć pracę w klubach fitness lub pragnących rozpocząć samodzielną działalność jako trener osobisty, oraz do osób pragnących samodzielnie rozwijać własną sprawność fizyczną w oparciu o teoretyczne podstawy treningu. ... więcej