• Fizjoterapia geriatryczna/Rehabilitacja lecznicza osób starszych i w warunkach domowych
  Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego, a także bezpiecznego wykonywania zawodu fizjoterapeuty (rehabilitanta) w aspekcie udzielania świadczeń zdrowotnych osobom starszym i w warunkach domowych. Studia przygotowują do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rehabilitacji leczniczej. ... więcej
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
  Absolwenci otrzymają przygotowanie praktyczne na bazie wiedzy ogólnomedycznej i zawodowej z zakresu rehabilitacji i pielęgnacji osób ze schorzeniami przewlekłymi ... więcej
 • Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii
  Studia przygotowują słuchaczy do prowadzenia procesu odnowy biologicznej zarówno sportowców jak i innych osób w różnym wieku. ... więcej
 • Organizacja i zarządzanie podmiotem leczniczym Nowość
  Cel studiów Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego i efektywnego  zarządzania podmiotami wykonującymi działalność leczniczą  niezależnie od formy organizacyjnej (szpital, przychodnia, sanatorium, prywatny gabinet lekarski, praktyka pielęgniarska itp.) i na różnych szczeblach struktury organizacyjnej (dyrektora, ordynatora, oddziałowej, koordynatora, kierownika kadr, księgowości itd.)  a także do ich organizowania i nadzorowania. Studia mają na celu także […] ... więcej
 • Organizacja i zarządzanie pomocą społeczną Nowość
  Cel studiów Celem studiów  jest przygotowanie kadry kierowniczej do zarządzania placówkami pomocy społecznej, jednostkami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej w strukturach samorządu terytorialnego oraz organach administracji rządowej. Adresaci studiów Studia podyplomowe kierowane są  absolwentów uczelni wyższych w szczególności takich kierunków jak: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, politologia, socjologia  oraz osób zatrudnionych bądź zamierzających ubiegać się […] ... więcej
 • Polityka zdrowotna i zarządzanie w ochronie zdrowia
  Studia umożliwią prowadzenie lokalnej polityki zdrowotnej, udzielanie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych przy zastosowaniu nowoczesnych metod zarządzania, analiz ekonomicznych, badań socjologicznych i marketingowych. ... więcej
 • Pomoc społeczna i praca socjalna w ujęciu prawno – instytucjonalnym
  Cel studiów Podstawowym celem studiów jest doskonalenie umiejętności pracy w dziedzinie szeroko rozumianej pomocy społecznej i pracy socjalnej. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu pomocy społecznej i pracy socjalnej regulowanymi i wspieranymi aktami prawnymi oraz doświadczeniami. Program studiów umożliwia zaktualizowanie wcześniej nabytej wiedzy. Obejmuje także elementy innych dziedzin prawa […] ... więcej
 • Rehabilitacja i pielęgnowanie chorego w środowisku
  Słuchacze studiów nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności do prowadzenia kompleksowej opieki nad chorymi w różnych schorzeniach wymagających przywrócenia optymalnego funkcjonowania. ... więcej