Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej Nowość

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy w charakterze opiekunów osób starszych, przewlekle chorych, samotnych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Słuchacze uzyskują interdyscyplinarną wiedzę z zakresu wielostronnego wspomagania seniorów oraz podnoszenia jakości ich życia.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób na co dzień pracujących z osobami starszymi i ich rodzinami, oraz osób zamierzających pracować jako asystenci seniorów oraz zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie pracy z osobami starszymi.

Program studiów

 • Podstawy geriatrii
 • Rehabilitacja osób starszych i niepełnosprawnych
 • Schorzenia wieku starszego i profilaktyka zdrowotna
 • Diagnostyka potrzeb seniorów
 • Metodyka pracy opiekuńczej z osoba starszą  lub niepełnosprawną
 • Żywienie i suplementacja osoby starszej  lub niepełnosprawnej
 • Psychologia starzenia się i starości
 • Podstawy prawne i organizacyjne opieki nad osobą starszą  lub niepełnosprawną
 • Aktywizacja społeczna i zawodowa osoby starszej  lub niepełnosprawnej
 • Aktywność fizyczna osoby starszej  lub niepełnosprawnej
 • Komunikacja niewerbalna
 • Terapia zajęciowa osoby starszej  lub niepełnosprawnej

Kadra

 • Nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Zarządzania Administracji oraz praktycy,

Kierownik studiów

dr Helena Bartyzel – Lechforowicz  – Adiunkt Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Kierownik Katedry Fizjoterapii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Specjalizuje się w neurorehabilitacji medycznej. Absolwentka studiów podyplomowych z kinezyterapii oraz organizacji i zarządzania. Ukończyła liczne kursy specjalistyczne z zakresu nowoczesnych metod usprawniania leczniczego.