Fizjoterapia geriatryczna/Rehabilitacja lecznicza osób starszych i w warunkach domowych

Cel studiów

Studia mają  na celu przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego, a także bezpiecznego wykonywania zawodu fizjoterapeuty (rehabilitanta) w aspekcie udzielania świadczeń zdrowotnych osobom starszym i w warunkach domowych. Studia przygotowują do  prowadzenia  działalności gospodarczej  w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Ramowe treści programowe mają na celu  zapoznanie słuchaczy z prawnymi i organizacyjnymi  uwarunkowaniami rehabilitacji leczniczej w Polsce oraz podstawami gerontologii, geriatrii i psychologii a także nabycie  konkretnych umiejętności w zakresie  wykonywania zabiegów i organizacji pracy  z pacjentami starszymi i w warunkach domowych. W ramach zajęć przedstawione zostaną także zagadnienia  związane z kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych.

Adresaci Studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia  na kierunku fizjoterapia (rehabilitacja, rehabilitacja ruchowa) lub równorzędnych w świetle obowiązujących regulacji prawnych, zainteresowanych zdobyciem i  pogłębieniem wiedzy oraz umiejętności w zakresie zawodowych i prawno-organizacyjnych aspektów rehabilitacji leczniczej osób starszych i w warunkach domowych.

Program studiów

 • Prawne aspekty rehabilitacji leczniczej
 • Działalność gospodarcza w zakresie rehabilitacji leczniczej
 • Formy i zasady działalności gospodarczej w  zakresie rehabilitacji
 • Gerontologia
 • Geriatria
 • Relacje interpersonalne
 • Psychologiczne aspekty pracy fizjoterapeuty
 • Medycyna fizykalna
 • Kinezyterapia w geriatrii
 • Fizykoterapia w geriatrii
 • Rehabilitacja w warunkach domowych
 • Bezpieczeństwo i ergonomia w pracy fizjoterapeuty
 • Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń zdrowotnych z rehabilitacji leczniczej
 • Podstawy marketingu usług medycznych
 • Ortopedyczne problemy osób starszych
 • Kardiologiczne problemy osób starszych
 • Fundusze UE dla ochrony zdrowia