Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Cel studiów:

Celem studiów jest pozyskanie wyspecjalizowanych kadr w zakresie rehabilitacji środowiskowej, oraz fachowych opiekunów i psychoterapeutów medycznych w domach opieki społecznej i zakładach opiekuńczych dla osób w wieku podeszłym.

Absolwenci otrzymają przygotowanie praktyczne na bazie wiedzy ogólnomedycznej i zawodowej z zakresu rehabilitacji i pielęgnacji osób ze schorzeniami przewlekłymi, dotyczącymi narządu ruchu, neurologicznymi, otępiennymi, potrzebującymi fachowej opieki w domach rodzinnych i zakładach opiekuńczych.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do absolwentów fizjoterapii, pielęgniarstwa, zdrowia publicznego oraz wychowania fizycznego o profilu rehabilitacyjnym.

Program studiów:

 •  Anatomia i fizjopatologia,
 • Psychologia kliniczna z psychiatrią,
 • Edukacja zdrowotna i styl życia, Epidemiologia i zagrożenia cywilizacyjne,
 • Rehabilitacja medyczna,
 • Kinezyterapia,
 • Fizykoterapia,
 • Masaż,
 • Medycyna fizykalna,
 • Terapia zajęciowa,
 • Psychoterapia z logopedią,
 • Formy turystyki i rekreacji wieku geriatrycznego,
 • Podstawy pielęgniarstwa ogólnego,
 • Zaopatrzenie ortopedyczne,
 • Fizjoterapia w schorzeniach wieku geriatrycznego,
 • Pomoc medyczna przedlekarska,
 • Praktyka kliniczna i środowiskowa