Organizacja i zarządzanie pomocą społeczną Nowość

Cel studiów

Celem studiów  jest przygotowanie kadry kierowniczej do zarządzania placówkami pomocy społecznej, jednostkami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej w strukturach samorządu terytorialnego oraz organach administracji rządowej.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe kierowane są  absolwentów uczelni wyższych w szczególności takich kierunków jak: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, politologia, socjologia  oraz osób zatrudnionych bądź zamierzających ubiegać się o zatrudnienie w jednostkach w placówkach związanych z pomocą i opieką społeczną oraz pracą socjalną.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów będzie posiadał wiedzę z zakresu podstaw zarządzania, podstaw prawnych  funkcjonowania  systemów i instytucji opieki społecznej, modeli pomocy społecznej i ich zastosowania, instytucji wsparcia i pomocy dla jednostek, rodzin i ich otoczenia.  Absolwent będzie posiadał umiejętność interpretacji
i zastosowania przepisów prawa  z zakresu   pomocy społecznej oraz praktycznego ich stosowania, a także skutecznego zarządzania placówkami pomocy społecznej.

Program studiów

 • Psychologiczne aspekty zarządzania
 • Kierowanie zespołami pracowniczymi
 • Prawo socjalne
 • Struktura pomocy społecznej
 • Zarządzanie w pomocy społecznej i pracy socjalnej
 • Placówka w warunkach gospodarki rynkowej
 • Metodyka pracy socjalnej
 • Pomoc społeczna wobec osób niepełnosprawnych
 • Socjopsychologiczne aspekty życia w placówce
 • Osoba niepełnosprawna na rynku pracy
 • Pomoc społeczna wobec rodziny
 • Zadania i organizacja ośrodków interwencji kryzysowej
 • Etyka pracy socjalnej
 • Trening interpersonalny
 • Trening menedżerski
 • Praktyki