Polityka zdrowotna i zarządzanie w ochronie zdrowia

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie zawodowe menadżerów publicznych i niepublicznych placówek służby zdrowia, osób prowadzących własne placówki opieki zdrowotnej i pracowników administracji publicznej do funkcjonowania w warunkach zmieniającego się otoczenia i systemu ochrony zdrowia. Studia umożliwią prowadzenie lokalnej polityki zdrowotnej, udzielanie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych przy zastosowaniu nowoczesnych metod zarządzania, analiz ekonomicznych, badań socjologicznych i marketingowych.

Adresaci studiów:

 • kadra kierownicza i pracownicy jednostek organizacyjnych systemu opieki zdrowotnej, kas chorych, administracji publicznej
 • osoby zainteresowane problematyką zarządzania w ochronie zdrowia

Program studiów:

Program obejmuje 220 godzin wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów z następujących przedmiotów:

 • Systemy ochrony zdrowia
 • Polityka zdrowotna
 • Ubezpieczenia zdrowotne, zasady, różnice, tendencje
 • Polski system ubezpieczeń geneza, zmiany, tendencje
 • Statystyka medyczna
 • Systemy informacyjne w ochronie zdrowia
 • Prawo medyczne
 • Mapy potrzeb zdrowotnych
 • Zarządzanie podmiotem leczniczym
 • Zarządzanie jakością i ryzykiem
 • Zasady akredytacji
 • Polityka kadrowa
 • Public relations
 • Farmakoekonomika
 • Finanse Narodowego Funduszu Zdrowia, kontraktowanie świadczeń
 • Nowoczesne budownictwo szpitalne
 • Główne problemy w ochrony zdrowia w Polsce

 

Kadra:

Specjaliści różnych dziedzin nauki pełniący kierownicze stanowiska w urzędach i instytucjach centralnych oraz zakładach opieki zdrowotnej, min.:

 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH
 • Urzędu Zamówień Publicznych,
 • Głównej Biblioteki Lekarskiej,
 • klinik i szpitali.
 • specjaliści współpracujący z WSZiA.

Warunki ukończenia:

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy; uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Kierownik studiów:

dr nauk med. Krzysztof Kuszewski – Były  Wiceminister Zdrowia. Współautor Narodowego Programu Zdrowia 2007 – 2015.  Były konsultant Prezydenta RP i członek Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Obecnie Kierownik Zakładu Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz Kierownik Zakładu Jakości Świadczeń, Standardów i Procedur Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autor licznych artykułów z zakresu organizacji ochrony zdrowia, epidemiologii, szczepień, chorób zakaźnych oraz nurkowania.