Rehabilitacja i pielęgnowanie chorego w środowisku

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie do samodzielnej pracy w zakresie rehabilitacji specjalistycznej i opieki pielęgniarskiej z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przebywającymi także w środowisku zamieszkania.

Słuchacze studiów nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności do prowadzenia kompleksowej opieki nad chorymi w różnych schorzeniach wymagających przywrócenia optymalnego funkcjonowania.

Adresaci studiów:

 • Absolwenci uczelni wyższych kierunków: fizjoterapia, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, wychowanie fizyczne o profilu rehabilitacyjnym.
 • Asystenci osób niepełnosprawnych.

Program studiów:

 • Podstawy anatomii  fizjologii i fizjopatologii
 • Psychologia  kliniczna  z psychiatrią
 • Promocja  zdrowia  z edukacją
 • Rehabilitacja  medyczna w środowisku
 • Pielęgniarstwo ogólne
 • Pielęgniarstwo  w  neurologii, internie, chirurgii, pulmonologii
 • Wybrane  schorzenia  wieku  geriatrycznego
 • Wybrane  schorzenia  wieku  dziecięcego
 • Rehabilitacja  ruchowa- kinezyterapia
 • Fizykoterapia  i  medycyna  fizykalna
 • Masaż  medyczny
 • Zaopatrzenie  ortopedyczne i  sprzęt
 • Terapia zajęciowa- zagospodarowanie  czasu  wolnego