Trener personalny – Nowość

Cel studiów:

Studia podyplomowe Trener personalny mają charakter praktyczny. Ich celem jest przygotowanie kompetentnych i wyposażonych w wiedzę oraz umiejętności trenerów personalnych, którzy podejmą pracę z indywidualnym klientem, z małymi grupami osób w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Absolwent studiów będzie również przygotowany do wspomagania procesu rekonwalescencji po kontuzjach i długich okresach bezruchu. Słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu różnych form aktywności fizycznej, także nowatorskich i niekonwencjonalnych.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni (posiadających dyplom co najmniej licencjata) pragnących podjąć pracę w klubach fitness lub pragnących rozpocząć samodzielną działalność jako trener osobisty, oraz do osób pragnących samodzielnie rozwijać własną sprawność fizyczną w oparciu o teoretyczne  podstawy treningu.

Program studiów:

 • Anatomia funkcjonalna narządu ruchu
 • Podstawy przemian metabolicznych w organizmie
 • Biomechanika i patomechanika narządu ruchu
 • Podstawy dietetetyki i specyfika żywienia w sporcie
 • Fizjologia wysiłku fizycznego
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Psychologia w treningu
 • Coaching trenera personalnego
 • Odnowa biologiczna w sporcie
 • Managment fitness & wellnes
 • Teoretyczna analiza form treningowych wykorzystywanych w treningu personalnym
 • Planowanie treningu indywidualnego
 • Klub Fitness- zajęcia praktyczne
 • Praktyki w Klubach Fitness

 

Kierownik studiów:

dr n.med. Rafał Sapuła

mgr Tomasz Piasecki