Edukacja techniczna z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Cel studiów

Studia prowadzone są w celu uzyskania przez nauczycieli uprawnień do nauczania przedmiotu „Zajęcia techniczne” jako drugiego przedmiotu w szkole podstawowej i gimnazjum. Ponadto nauczyciele zostaną praktycznie przygotowani do realizacji zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań związanych z techniką.

Adresaci studiów

Nauczyciele posiadający pełne kwalifikacje pedagogiczne, pragnący uzyskać kwalifikacje w zakresie prowadzenia przedmiotu „zajęcia techniczne”.

Program studiów

 • Historia techniki
 • Psychologia kształcenia technicznego
 • Podstawy technologii i konstrukcji maszyn
 • Edukacja ekologiczna
 • Wychowanie komunikacyjne
 • Materiałoznawstwo i obróbka materiałów
 • Żywienie człowieka
 • Ergonomia i BHP
 • Dydaktyka techniki
 • Włókiennictwo i papieroplastyka
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Rysunek techniczny z elementami komputerowego wspomagania projektowania
 • Technologie informacyjno – komunikacyjne w nauczaniu techniki
 • Podstawy robotyki i mechatroniki
 • Metodyka nauczania techniki
 • Praktyka pedagogiczna