Informatyka (dla nauczycieli) – studia kwalifikacyjne

Cel studiów:

Studia na kierunku Informatyka dla nauczycieli przygotowują słuchaczy do nauczania kolejnego przedmiotu – informatyki w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w szkołach ponadgimnazjalnych na poziomie ogólnym.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z obszarami współczesnej informatyki uwzględnionymi w podstawach programowych kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz przygotowanie dydaktyczne słuchaczy do nauczania kolejnego przedmiotu. W ramach studiów słuchacze zdobędą odpowiednią wiedzę oraz posiądą odpowiednie umiejętności niezbędne przy nauczaniu informatyki w szkole oraz pozwalające na efektywne wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej.

Program studiów spełnia wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciel (Dz. U. z 2012 r. poz. 131) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

Adresaci studiów:

 • Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych planujący nauczanie informatyki na poszczególnych poziomach edukacyjnych,

Program studiów:

 • Wprowadzenie do informatyki;
 • Oprogramowanie użytkowe i edukacyjne;
 • Systemy operacyjne i sieci komputerowe;
 • Algorytmika i programowanie;
 • Technologie internetowe;
 • Społeczne, etyczne i prawne aspekty informatyki;
 • Dydaktyka przedmiotu;
 • Grafika komputerowa i multimedia;
 • Praktyka

Kadra:

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Forma realizacji zajęć:

 • Konwersatoria i projekty realizowane są w formie „Akademii w chmurze”

  „Akademia w chmurze” to nowatorskie podejście do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Chmura obliczeniowa jest bardzo szybko rozwijającym się modelem polegającym na użytkowaniu usług dostarczanych przez sieć internetową. Aktualnie coraz więcej usług informatycznych realizowanych jest w tym modelu. Także usługi dydaktyczne mogą być dostarczane przez środowisko chmury. Posiadając odpowiednie oprogramowanie komunikacyjne, komputer wyposażony w kamerę, głośnik i mikrofon oraz dostęp do Internetu można z dowolnego miejsca na świecie uczestniczyć w realnych zajęciach prowadzonych na żywo przez wykładowców.
  W odróżnieniu od klasycznych kursów e-learning, w których słuchacze korzystają z umieszczonych w sieci materiałów dydaktycznych, np. w postaci nieinteraktywnych filmów z wykładami, Akademia w chmurze dostarcza w pełni interaktywne zajęcia, podczas których słuchacze mają kontakt z prowadzącym, mogą zadawać pytania oraz może być prowadzona w czasie rzeczywistym dyskusja pomiędzy wszystkimi uczestnikami zajęć.

 • Ćwiczenia i laboratoria realizowane są w formie tradycyjnej (3 zjazdy w semestrze)

Kierownik studiów:

dr inż. Krzysztof Pancerz – Rektor  WSZiA w Zamościu, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej (1998) – specjalność: aparatura elektroniczna. Ukończył studia podyplomowe z zakresu inżynierii oprogramowania na Politechnice Rzeszowskiej (1999).
Pracę doktorską nt. „Zastosowanie zbiorów przybliżonych do identyfikacji modeli systemów współbieżnych” (promotor dr hab. Zbigniew Suraj) obronił w 2006 r. w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.