Informatyka użytkowa

Cel studiów

Przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy z zakresu informatyki niezbędnej do zrozumienia jej wybranych zastosowań, a następnie  zapoznanie  z przykładowymi obszarami wykorzystania informatyki, obecnymi w wielu instytucjach, urzędach i przedsiębiorstwach.

W ramach studiów słuchacze zdobędą odpowiednią wiedzę oraz posiądą odpowiednie umiejętności niezbędne do efektywnego wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej.

Adresaci studiów:

Absolwenci studiów I i II stopnia, nieposiadający wykształcenia informatycznego lub pokrewnego, a zainteresowani, np. z racji obowiązków zawodowych, różnymi zastosowaniami narzędzi i technologii informatycznych.

Program studiów:

 • Wprowadzenie do informatyki;
 • Oprogramowanie użytkowe;
 • Systemy operacyjne i sieci komputerowe;
 • Algorytmika i programowanie;
 • Technologie internetowe;
 • Marketing internetowy;
 • Bezpieczeństwo danych i informacji;
 • Grafika komputerowa i multimedia;
 • Przechowywanie, analiza i wizualizacja danych.

Kadra:

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu;
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Konwersatoria i projekty realizowane są w formie „Akademii w chmurze”

  „Akademia w chmurze” to nowatorskie podejście do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Chmura obliczeniowa jest bardzo szybko rozwijającym się modelem polegającym na użytkowaniu usług dostarczanych przez sieć internetową. Aktualnie coraz więcej usług informatycznych realizowanych jest w tym modelu. Także usługi dydaktyczne mogą być dostarczane przez środowisko chmury. Posiadając odpowiednie oprogramowanie komunikacyjne, komputer wyposażony w kamerę, głośnik i mikrofon oraz dostęp do Internetu można z dowolnego miejsca na świecie uczestniczyć w realnych zajęciach prowadzonych na żywo przez wykładowców.
  W odróżnieniu od klasycznych kursów e-learning, w których słuchacze korzystają z umieszczonych w sieci materiałów dydaktycznych, np. w postaci nieinteraktywnych filmów z wykładami, Akademia w chmurze dostarcza w pełni interaktywne zajęcia, podczas których słuchacze mają kontakt z prowadzącym, mogą zadawać pytania oraz może być prowadzona w czasie rzeczywistym dyskusja pomiędzy wszystkimi uczestnikami zajęć.

 • Ćwiczenia i laboratoria realizowane są w formie tradycyjnej (3 zjazdy w semestrze)

 

Kierownik studiów:

dr inż. Krzysztof Pancerz – Rektor WSZiA w Zamościu, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszo­wskiej (1998) – specjalność: aparatura elektroniczna. Ukończył studia podyplomowe z zakresu inżynierii oprogramowania na Politechnice Rze­szowskiej (1999).
Pracę doktorską nt. „Zastosowanie zbiorów przybliżonych do identyfikacji modeli systemów współbieżnych” (promotor dr hab. Zbigniew Suraj) obronił w 2006 r. w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.