Informatyka użytkowa

Cel studiów

Przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy z zakresu informatyki niezbędnej do zrozumienia jej wybranych zastosowań, a następnie  zapoznanie  z przykładowymi obszarami wykorzystania informatyki, obecnymi w wielu instytucjach, urzędach i przedsiębiorstwach.

W ramach studiów słuchacze zdobędą odpowiednią wiedzę oraz posiądą odpowiednie umiejętności niezbędne do efektywnego wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej.

Adresaci studiów:

Absolwenci studiów I i II stopnia, nieposiadający wykształcenia informatycznego lub pokrewnego, a zainteresowani, np. z racji obowiązków zawodowych, różnymi zastosowaniami narzędzi i technologii informatycznych.

Program studiów:

  • Wprowadzenie do informatyki;
  • Oprogramowanie użytkowe;
  • Systemy operacyjne i sieci komputerowe;
  • Algorytmika i programowanie;
  • Technologie internetowe;
  • Marketing internetowy;
  • Bezpieczeństwo danych i informacji;
  • Grafika komputerowa i multimedia;
  • Przechowywanie, analiza i wizualizacja danych.