Programowanie w szkole

Cel studiów

Nowe podstawy programowe nauczania informatyki w szkole podstawowej oraz w szkole ponadpodstawowej kładą duży nacisk na nauczanie algorytmiki i programowania komputerów już od wczesnych etapów kształcenia.

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli informatyki, na wszystkich etapach kształcenia, w zakresie algorytmiki i programowania komputerów.

Adresaci studiów

Studia adresowane  są do obecnych i przyszłych nauczycieli informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych pragnących poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie algorytmiki i programowania komputerów.

Program studiów

Program studiów zawiera cztery moduły kształcenia:

 • Moduł 1 – obejmuje przedmioty wprowadzające w zagadnienia algorytmiki i programowania komputerów oraz obszary, których znajomość pozwala szerzej spojrzeć na problem programowania. Są to:
  • Technologie sieciowe,
  • Algorytmiczne rozwiązywanie problemów,
  • Tworzenie bazy danych,
  • Tworzenie stron i portali internetowych,
  • Grafika i multimedia w aplikacjach komputerowych.
 • Moduł 2 – jest modułem dodatkowym (dla osób nieposiadających kwalifikacji do nauczania Informatyki) zawierającym przedmioty uzupełniające niezbędne do uzyskania dyplomu studiów kwalifikacyjnych „Informatyka dla nauczycieli” (dyplom ten daje uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu – informatyki w szkołach podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych na poziomie ogólnym). Moduł 2 zawiera następujące przedmioty:
  • Wprowadzenie do informatyki,
  • Oprogramowanie użytkowe i edukacyjne,
  • Społeczne, etyczne i prawne aspekty informatyki,
  • Dydaktyka przedmiotu,
  • Praktyka
 • Moduł 3 – przeznaczony jest dla osób zainteresowanych nauczaniem programowania w szkole podstawowej i skoncentrowany jest na odpowiednich narzędziach przeznaczonych do nauki programowania na tym etapie kształcenia. Moduł 3 zawiera następujące przedmioty:
  • Nauka programowania robotów,
  • Nauka programowania w środowiskach wizualnych,
  • Nauka programowania gier.
 • Moduł 4 – przeznaczony jest dla osób zainteresowanych nauczaniem programowania w szkole ponadpodstawowej i obejmuje bardziej zaawansowane zagadnienia, języki i narzędzia programowania komputerów. W ramach modułu 4 będą realizowane następujące przedmioty:
  • Programowanie obiektowe i wizualne,
  • Programowanie urządzeń wbudowanych i robotów,
  • Programowanie urządzeń mobilnych.

Słuchacze studiów mogą wybrać następujące  konfiguracje modułów:

 • Moduł 1 + Moduł 3 (słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Programowania w szkole (na poziomie szkoły podstawowej)
 • Moduł 1 + Moduł 4 (słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Programowania w szkole (na poziomie szkoły ponadpodstawowej)
 • Moduł 1 + Moduł 2 + Moduł 3 (słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia dwóch kierunków studiów podyplomowych: „Programowanie w szkole na poziomie szkoły podstawowej” oraz „Informatyka dla nauczycieli”).
 • Moduł 1 + Moduł 2 + Moduł 4 (słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia dwóch kierunków studiów podyplomowych: „Programowanie w szkole na poziomie szkoły ponadpodstawowej” oraz „Informatyka dla nauczycieli”).

W szczególnych przypadkach będzie możliwość realizacji obu modułów dotyczących programowania tj. Modułu 3 oraz Modułu 4, dla osób, które będą chciały podnieść swoje kwalifikacje zarówno w zakresie programowania na poziomie szkoły podstawowej jak i na poziomie szkoły ponadpodstawowej.

Forma realizacji zajęć

 • Konwersatoria i projekty realizowane są w formie „Akademii w chmurze”

  „Akademia w chmurze” to nowatorskie podejście do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Chmura obliczeniowa jest bardzo szybko rozwijającym się modelem polegającym na użytkowaniu usług dostarczanych przez sieć internetową. Aktualnie coraz więcej usług informatycznych realizowanych jest w tym modelu. Także usługi dydaktyczne mogą być dostarczane przez środowisko chmury. Posiadając odpowiednie oprogramowanie komunikacyjne, komputer wyposażony w kamerę, głośnik i mikrofon oraz dostęp do Internetu można z dowolnego miejsca na świecie uczestniczyć w realnych zajęciach prowadzonych na żywo przez wykładowców.
  W odróżnieniu od klasycznych kursów e-learning, w których słuchacze korzystają z umieszczonych w sieci materiałów dydaktycznych, np. w postaci nieinteraktywnych filmów z wykładami, Akademia w chmurze dostarcza w pełni interaktywne zajęcia, podczas których słuchacze mają kontakt z prowadzącym, mogą zadawać pytania oraz może być prowadzona w czasie rzeczywistym dyskusja pomiędzy wszystkimi uczestnikami zajęć.

 • Ćwiczenia i laboratoria realizowane są w formie tradycyjnej.