Technologie internetowe

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu współczesnych technologii internetowych. W programie studiów przewidziane są zarówno przedmioty z obszaru technologii sieciowych jak i z obszaru technologii programistycznych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na dynamicznie rozwijające się zagadnienia związane z chmurami obliczeniowymi oraz urządzeniami mobilnymi. Zajęcia będą mieć przede wszystkim wymiar praktyczny i skoncentrowane będą na technologiach opartych o powszechnie używaną platformę języka Java co uczyni przekazywaną wiedzę i kształtowane umiejętności spójnymi.

W programie studiów słuchacze realizować będą wspólnie moduł przedmiotów technicznych z obszaru technologii programistycznych i technologii sieciowych oraz jeden z wybranych modułów dodatkowych: moduł dydaktyki przedmiotów zawodowych (dla nauczycieli) oraz moduł pracowni wytwarzania  oprogramowania (dla pozostałych osób).

Adresaci studiów

 • Nauczyciele przedmiotów zawodowych z dziedziny informatyki i dziedzin pokrewnych,
 • Absolwentów uczelni wyższych chcących poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie współczesnych technologii internetowych.

Program studiów

I moduł: technologii sieciowych i technologii programistycznych

 • Programowanie w języku Java;
 • Bezpieczeństwo danych w Internecie;
 • Środowiska zwirtualizowane i chmury obliczeniowe;
 • Programowanie aplikacji na urządzenia mobilne;
 • Programowanie aplikacji dla środowiska chmury.

II moduł: dydaktyki przedmiotów zawodowych*

 • Dydaktyka przedmiotów zawodowych;
 • Praktyka.

III moduł: pracowni wytwarzania oprogramowania*

 • Narzędzia wspomagające wytwarzanie oprogramowania;
 • Programistyczny projekt zespołowy.

*  jeden z modułów do wyboru

Forma realizacji zajęć

 • Konwersatoria i projekty realizowane są w formie „Akademii w chmurze”

  „Akademia w chmurze” to nowatorskie podejście do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Chmura obliczeniowa jest bardzo szybko rozwijającym się modelem polegającym na użytkowaniu usług dostarczanych przez sieć internetową. Aktualnie coraz więcej usług informatycznych realizowanych jest w tym modelu. Także usługi dydaktyczne mogą być dostarczane przez środowisko chmury. Posiadając odpowiednie oprogramowanie komunikacyjne, komputer wyposażony w kamerę, głośnik i mikrofon oraz dostęp do Internetu można z dowolnego miejsca na świecie uczestniczyć w realnych zajęciach prowadzonych na żywo przez wykładowców.
  W odróżnieniu od klasycznych kursów e-learning, w których słuchacze korzystają z umieszczonych w sieci materiałów dydaktycznych, np. w postaci nieinteraktywnych filmów z wykładami, Akademia w chmurze dostarcza w pełni interaktywne zajęcia, podczas których słuchacze mają kontakt z prowadzącym, mogą zadawać pytania oraz może być prowadzona w czasie rzeczywistym dyskusja pomiędzy wszystkimi uczestnikami zajęć.

 • Ćwiczenia i laboratoria realizowane są w formie tradycyjnej (3 zjazdy w semestrze)

Warunki ukończenia:

 • zaliczenie wymaganych zajęć oraz praktyki pedagogicznej –  w przypadku osób wybierających I i II Moduł kształcenia
 • zaliczenie wymaganych zajęć  –  w przypadku osób wybierających I i III Moduł kształcenia