Technologie programistyczne

Cel studiów:

Zapoznanie słuchaczy z różnymi aspektami programowania komputerów posiadających podstawową wiedzę i umiejętności w tym obszarze.

W trakcie studiów omawiane będą zagadnienia dotyczące współczesnych technologii programistycznych począwszy od zagadnień podstawowych związanych z projektowaniem algorytmów i baz danych, a skończywszy na zaawansowanych problemach programistycznych.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na pożądane na rynku pracy umiejętności programowania aplikacji multimedialnych, programowania urządzeń mobilnych oraz programowania dla środowiska chmury obliczeniowej. W ramach studiów przewidziane jest także zapoznanie studentów z programowaniem systemów wbudowanych, a więc systemów komputerowych wbudowanych w różnorodne urządzenia, np. codziennego użytku (pralka do prania, kuchenka, itp.).

Zajęcia będą mieć przede wszystkim wymiar praktyczny z dużą ilością zagadnień projektowych. W trakcie studiów poruszane będą także zagadnienia związane z realizacją projektów programistycznych od strony organizacyjnej, w tym pracy zespołowej, oraz narzędziowej.

Adresaci studiów:

Absolwenci studiów I i II stopnia posiadający podstawową wiedzę z zakresu technologii programistycznych

Program studiów:

 • Projektowanie algorytmów
 • Projektowanie baz danych
 • Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Język programowania
 • Inżynieria oprogramowania
 • Narzędzia pracy zdalnej i grupowej
 • Programowanie urządzeń mobilnych
 • Programowanie dla środowiska chmury
 • Programowanie aplikacji multimedialnych
 • Programowanie systemów wbudowanych
 • Programowanie aplikacji biznesowych
 • Zespołowy projekt programistyczny

Forma realizacji zajęć:

 • Konwersatoria i projekty realizowane są w formie „Akademii w chmurze”

  „Akademia w chmurze” to nowatorskie podejście do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Chmura obliczeniowa jest bardzo szybko rozwijającym się modelem polegającym na użytkowaniu usług dostarczanych przez sieć internetową. Aktualnie coraz więcej usług informatycznych realizowanych jest w tym modelu. Także usługi dydaktyczne mogą być dostarczane przez środowisko chmury. Posiadając odpowiednie oprogramowanie komunikacyjne, komputer wyposażony w kamerę, głośnik i mikrofon oraz dostęp do Internetu można z dowolnego miejsca na świecie uczestniczyć w realnych zajęciach prowadzonych na żywo przez wykładowców.
  W odróżnieniu od klasycznych kursów e-learning, w których słuchacze korzystają z umieszczonych w sieci materiałów dydaktycznych, np. w postaci nieinteraktywnych filmów z wykładami, Akademia w chmurze dostarcza w pełni interaktywne zajęcia, podczas których słuchacze mają kontakt z prowadzącym, mogą zadawać pytania oraz może być prowadzona w czasie rzeczywistym dyskusja pomiędzy wszystkimi uczestnikami zajęć.

 • Zajęcia wprowadzające, egzaminy i zaliczenia realizowane są w formie tradycyjnej (w siedzibie Uczelni: I semestr – 3 zjazdy, II semestr – 2 zjazdy)