Technologie sieciowe

Cel studiów:

Zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi współczesnych technologii sieciowych począwszy od ich podstaw, poprzez technologie lokalnych sieci komputerowych, a skończywszy na współczesnych technologiach sieci globalnych oraz możliwościach ich wykorzystania.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na umiejętności tworzenia i konfiguracji lokalnych sieci komputerowych, zarówno przewodowych jak i bezprzewodowych. W trakcie studiów omawiane będą zarówno aspekty sprzętowe jak i programowe sieci komputerowych, przede wszystkim współczesne urządzenia sieciowe oraz oprogramowanie do zarządzania sieciami komputerowymi. Poruszona zostanie także istotna tematyka dotycząca bezpieczeństwa sieci komputerowych. Studia wyposażą słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego korzystaniu z technologii sieciowych w pracy zawodowej (szkołach, przedsiębiorstwach, instytucjach).

Adresaci studiów:

Absolwenci studiów I i II stopnia posiadający elementarną wiedzę z informatyki zainteresowani współczesnymi technologiami sieci komputerowych i możliwościami ich wykorzystania.

Program studiów:

 • Wprowadzenie do sieci komputerowych
 • Sieciowe systemy operacyjne
 • Internet i usługi sieciowe
 • Sieci LAN i sieci bezprzewodowe
 • Projektowanie sieci komputerowych
 • Sieci globalne
 • Bezpieczeństwo sieci komputerowych
 • Środowiska chmur obliczeniowych

 Forma realizacji zajęć:

 • Konwersatoria i projekty realizowane są w formie „Akademii w chmurze”

  „Akademia w chmurze” to nowatorskie podejście do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Chmura obliczeniowa jest bardzo szybko rozwijającym się modelem polegającym na użytkowaniu usług dostarczanych przez sieć internetową. Aktualnie coraz więcej usług informatycznych realizowanych jest w tym modelu. Także usługi dydaktyczne mogą być dostarczane przez środowisko chmury. Posiadając odpowiednie oprogramowanie komunikacyjne, komputer wyposażony w kamerę, głośnik i mikrofon oraz dostęp do Internetu można z dowolnego miejsca na świecie uczestniczyć w realnych zajęciach prowadzonych na żywo przez wykładowców.
  W odróżnieniu od klasycznych kursów e-learning, w których słuchacze korzystają z umieszczonych w sieci materiałów dydaktycznych, np. w postaci nieinteraktywnych filmów z wykładami, Akademia w chmurze dostarcza w pełni interaktywne zajęcia, podczas których słuchacze mają kontakt z prowadzącym, mogą zadawać pytania oraz może być prowadzona w czasie rzeczywistym dyskusja pomiędzy wszystkimi uczestnikami zajęć.

 • Ćwiczenia i laboratoria realizowane są w formie tradycyjnej (3 zjazdy w semestrze)