Tworzenie i eksploatacja systemów e-learning

Cel Studiów

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z metodologiami i narzędziami tworzenia kursów e-learning. W ramach studiów słuchacze zdobędą odpowiednią wiedzę oraz posiądą odpowiednie umiejętności tak aby efektywnie wykorzystywać istniejące narzędzia i platformy wspomagające budowę systemów e-learning jak również projektować i budować własne systemy. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na nowoczesne technologie informatyczne wykorzystywane w tworzeniu edukacyjnych systemów multimedialnych i serwisów internetowych.

Adresaci studiów

Absolwenci uczelni wyższych zainteresowani zdobyciem wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w tworzeniu i eksploatacji systemów e-learningowych

Program studiów

 • Grafika komputerowa i multimedia
 • Technologie sieciowe
 • Metodologie tworzenia kursów e-learning
 • Oprogramowanie biurowe w tworzeniu kursów e-learning
 • Komunikacja człowiek-komputer
 • Tworzenie serwisów internetowych
 • Platformy e-learning
 • Systemy zarządzania treścią
 • Projekt dyplomowy

Kadra

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Kierownik studiów

dr inż. Krzysztof Pancerz – wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz pracownik naukowo – dydaktyczny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie