Tworzenie i eksploatacja systemów e-learning

Cel Studiów

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z metodologiami i narzędziami tworzenia kursów e-learning. W ramach studiów słuchacze zdobędą odpowiednią wiedzę oraz posiądą odpowiednie umiejętności tak aby efektywnie wykorzystywać istniejące narzędzia i platformy wspomagające budowę systemów e-learning jak również projektować i budować własne systemy. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na nowoczesne technologie informatyczne wykorzystywane w tworzeniu edukacyjnych systemów multimedialnych i serwisów internetowych.

Adresaci studiów

Absolwenci uczelni wyższych zainteresowani zdobyciem wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w tworzeniu i eksploatacji systemów e-learningowych

Program studiów

  • Grafika komputerowa i multimedia
  • Technologie sieciowe
  • Metodologie tworzenia kursów e-learning
  • Oprogramowanie biurowe w tworzeniu kursów e-learning
  • Komunikacja człowiek-komputer
  • Tworzenie serwisów internetowych
  • Platformy e-learning
  • Systemy zarządzania treścią
  • Projekt dyplomowy