Arteterapia Nowość

Cel studiów

Zdobycie kwalifikacji, które uprawniają do prowadzenia w placówkach oświatowych i opiekuńczych zajęć polegających głównie na terapii poprzez sztukę. Ukończenie  kierunku gwarantuje pogłębienie wiedzy na temat szeroko rozumianej sztuki i twórczości artystycznej oraz praktyk, które pozwalają na ich wykorzystywanie w terapii.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich przygotowujących się do wykonywania zawodu ARTETERAPEUTY w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz w ośrodkach pomocy społecznej i służby zdrowia.

Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli podjąć pracę jako arteterapeuci
w  placówkach
 o charakterze pedagogicznym, opiekuńczym, terapeutycznym, medycznym, kulturalno-oświatowym, a w szczególności w:

 • szkołach, przedszkolach, szkołach specjalnych i szkoły życia,
 • szkoły i klasy integracyjne,
 • szpitalach, sanatoriach, hospicjach, zakładach leczniczych, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, domach złotej jesieni, domach dziennego pobytu, zakładach karnych, poprawczych, ośrodkach szkolno – wychowawczych , świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach rehabilitacyjno – readaptacyjnych, domach kultury.

Program studiów

 • Podstawy arteterapii w edukacji, medycynie i resocjalizacji
 • Pedagogika specjalna – osoby niepełnosprawne jako podmiot arteterapii
 • Wiedza o sztuce: plastyka, muzyka, taniec, literatura, teatr, fotografia, technologie komputerowe
 • Psychopedagogika twórczości
 • Warsztat twórczości i kreatywności
 • Warsztat pracy z grupą
 • Teatroterapia (psychoterapia, drama, pantomima)
 • Muzykoterapia
 • Biblioterapia
 • Sztuki plastyczne i rękodzieło w arteterapii
 • Choreoterapia – terapia tańcem i ruchem
 • Budowanie programów i przygotowanie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych elementów arteterapeutycznych
 • Praktyka

Kadra

Nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Zarządzania Administracji oraz praktycy, którzy w swojej pracy wykorzystują proces tworzenia artystycznego do leczenia lęków, depresji, nerwic uzależnień, problemów w relacjach rodzinnych, traumatycznych przeżyć itp. Pomagają dzieciom i dorosłym rozwiązywać problemy z zastosowaniem sztuk plastycznych, biblioterapii, filmoterapii, choreoterapii, muzykoterapii itp.

Kierownik studiów

dr Anna Sak – Styczyńska – wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, pedagog, trener, szkoleniowiec. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Ukończyła studia magisterskie z pedagogiki resocjalizacyjnej i socjalnej na WSPTWP w Warszawie oraz Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego IPSiR UW. Studia trenerskie w zakresie: Zastosowanie Psychologicznego Warsztatu Grupowego.

Ma za sobą kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych (m.in. w Lublinie i w Warszawie) oraz jako szkoleniowiec i trener Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli.
Twórca i realizator programów szkoleniowych w zakresie umiejętności miękkich: komunikacji, asertywności, rozwijania inteligencji emocjonalnej, profesjonalnej prezentacji, radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, negocjacji, kreatywności, oraz efektywnych zespołów zadaniowych.