Arteterapia

Cel studiów

Zdobycie kwalifikacji, które uprawniają do prowadzenia w placówkach oświatowych i opiekuńczych zajęć polegających głównie na terapii poprzez sztukę. Ukończenie  kierunku gwarantuje pogłębienie wiedzy na temat szeroko rozumianej sztuki i twórczości artystycznej oraz praktyk, które pozwalają na ich wykorzystywanie w terapii.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich przygotowujących się do wykonywania zawodu ARTETERAPEUTY w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz w ośrodkach pomocy społecznej i służby zdrowia.

Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli podjąć pracę jako arteterapeuci
w  placówkach
 o charakterze pedagogicznym, opiekuńczym, terapeutycznym, medycznym, kulturalno-oświatowym, a w szczególności w:

 • szkołach, przedszkolach, szkołach specjalnych i szkoły życia,
 • szkoły i klasy integracyjne,
 • szpitalach, sanatoriach, hospicjach, zakładach leczniczych, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, domach złotej jesieni, domach dziennego pobytu, zakładach karnych, poprawczych, ośrodkach szkolno – wychowawczych , świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach rehabilitacyjno – readaptacyjnych, domach kultury.

Program studiów

 • Podstawy arteterapii w edukacji, medycynie i resocjalizacji
 • Pedagogika specjalna – osoby niepełnosprawne jako podmiot arteterapii
 • Wiedza o sztuce: plastyka, muzyka, taniec, literatura, teatr, fotografia, technologie komputerowe
 • Psychopedagogika twórczości
 • Warsztat twórczości i kreatywności
 • Warsztat pracy z grupą
 • Teatroterapia (psychoterapia, drama, pantomima)
 • Muzykoterapia
 • Biblioterapia
 • Sztuki plastyczne i rękodzieło w arteterapii
 • Choreoterapia – terapia tańcem i ruchem
 • Budowanie programów i przygotowanie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych elementów arteterapeutycznych
 • Praktyka