Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Wcześniejsza nazwa kierunku Autyzm, zespół Aspergera, wspomaganie dziecka i rodziny

Studia realizowane we współpracy z Zamojskiem Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci Autystycznych „PRZEBUDZENIE”

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera.

Adresaci studiów:

Absolwenci uczelni wyższych posiadający kwalifikacje pedagogiczne.

Program studiów:

 • Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży – podstawy teoretyczne,
 • Pedagogika specjalna,
 • Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej i psychiatrii,
 • Autyzm, zespół Aspergera – etiologia i specyfika rozwojowa,
 • Diagnoza  osób z autyzmem, zespołem Aspergera,
 • Rewalidacja osób z autyzmem, zespołem Aspergera,
 • Modele terapeutyczne i terapie wspomagające,
 • Integracja sensoryczna w pracy z dzieckiem z autyzmem, zespołem Aspergera,
 • Wspomaganie rozwoju ruchowego,
 • Kształtowanie mowy i komunikacji,
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera – edukacja przedszkolna i szkolna,
 • Rodzina dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera,
 • Organizacja opieki, wychowania i edukacji, prawa osób z autyzmem, zespołem Aspergera,
 • Praktyka.

Kierownik Studiów:

mgr Barbara Grądkowska – wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zamościu. Doświadczony nauczyciel dzieci, młodzieży i dorosłych. Oligofrenopedagog oraz rehabilitant.