Coaching

Cel studiów:

Celem studiów jest rozwój wiedzy o coachingu i jego zastosowaniu, wraz ze zbudowaniem świadomości kluczowych kompetencji coacha poprzez:

 • Pokazanie podejść, odmian i stylów stosowanych w coachingu.
 • Prezentowanie poszczególnych metod, technik i narzędzi stosowanych w coachingu.
 • Dostarczenie umiejętności prowadzenia profesjonalnego coachingu.
 • Wykształcenie umiejętności pozwalających na wykorzystanie coachingu w różnych ujęciach – biznesie, pracy zespołowej, w życiu oraz pokazanie narzędzi pozwalających na osiąganie rezultatów i rozwój,
 • zapoznanie z metodami nawiązywania kontaktu z klientem coachingu, analizy jego potrzeb, zawarcia kontraktu i kształtowania długotrwałych relacji

Adresaci studiów

Studia kierowane są do absolwentów uczelni wyższych, zainteresowanych rozwojem specjalistycznych umiejętności z zakresu coachingu, a w szczególności chcących zdobyć nowy zawód i pracować jako coach lub trener, do specjalistów zajmujących się doradztwem, szkoleniami, rozwojem i kreowaniem ścieżek kariery zawodowej innych osób, kadry kierowniczej, menedżerów, kierowników zespołów, pedagogów, psychologów i terapeutów oraz osób planujących karierę zawodową w obszarze zarządzania, pracy zespołowej, sprzedaży bądź negocjacji.

Program studiów:

 • Filozofia i ewolucja coachingu.
 • Rozwój kompetencji pracownika: przegląd narzędzi coachingowych i mentorskich
 • Spójność między Kodeksem Etycznym i standardami Kluczowych Kompetencji Coacha.
 • Ustalenie kontraktu między coachem a Klientem.
 • Komunikacja, budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa Klienta.
 • Aktywne słuchanie.
 • Pogłębione pytania.
 • Budowanie świadomości klienta.
 • Projektowanie działań.
 • Planowanie i wytyczanie celów.
 • Zarządzanie postępami i zaangażowaniem.
 • Proces pracy z klientem w coachingu i mentoringu.
 • Narzędzia coachingu i mentoringu .
 • Profil i rozwój profesjonalnego coacha.
 • Coaching jako towarzyszenie w zmianie.
 • Motywacja i formułowanie celu.
 • Zarządzanie czasem w pracy coacha.
 • Mentoring i praca z relacjami.
 • Techniki kreatywnego myślenia.
 • Wdrażanie projektu coachingowego – tworzenie długofalowych relacji z klientem.
 • Superwizja w coachingu.
 • Organizacja i zarządzanie – znaczenie misji, wizji, celów organizacji, strategii biznesowej dla działań rozwojowych organizacji.

 

Kadra:

Zajęcia będą prowadzone przez certyfikowanych coachów ACC, członków ICF, Wykładowców Wszechnicy UJ w Krakowie, trenerów biznesu oraz filozofów i dyplomowanych coachów. Wykładowcy to osoby z doświadczeniem w rozwoju potencjału osobistego i bogatą praktyką w różnorodnych metodach holistycznych, jak: Breath Integration, NLP, Voice Dialogue, podejście ericksonowskie (Instytut Ericksonowski) czy Emotional Freedom Technique.

Kierownik studiów:

mgr Ewa Lorenz – Dyplomowany coauch. Specjalizuje się w obszarach związanych z rozwojem osobistym, filozofią, kulturą. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek filologia polska, podyplomowych międzywydziałowych studiów prowadzonych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, prezes Zamojskiego Stowarzyszenia Edukacji „Przyszłość”, współpracuje przy redakcji książek, opracowań i czasopism. Twórca wielu inicjatyw społecznych – pomocy dzieciom z Litwy i Wołynia oraz ośrodka Krok za Krokiem,  inicjatorka i założycielka Szkół Katolickich im. Ojca Pio.