Doradztwo podatkowe Nowość

Cel studiów:

Coraz bardziej złożony i skomplikowany system podatkowy oraz ściśle powiązane z nim przepisy prawa gospodarczego, stawiają coraz wyższe wymagania dla przedsiębiorców, osób prowadzących sprawy księgowości, czy finansów przedsiębiorstw. Decyzje gospodarcze w prawidłowo funkcjonującym przedsiębiorstwie powinny opierać się na bieżącym uwzględnianiu regulacji prawnych oraz skutków podatkowych.

Osoby świadczące pracę na rzecz przedsiębiorców powinny reprezentować poziom wiedzy i umiejętności, który odpowiada wciąż zmieniającym się wymaganiom w zakresie systemu podatkowego. Dotyczy to szczególnie tych osób, które prowadzą lub mają wpływ na prowadzenie spraw gospodarczych przedsiębiorstwa (managerowie, księgowi, pracownicy działu handlu). Taka wiedza jest też niezbędna osobom prowadzącym biura rachunkowe i ich pracownikom.

W realizacji tego celu powinny pomóc proponowane przez nas podyplomowe studia, które łączą elementy wiedzy akademickiej z wiedzą praktyczną w zakresie stale zmieniającego się otoczenia prawno-podatkowego przedsiębiorstw. Są one przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć lub pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa gospodarczego oraz systemu podatkowego. Program studiów zawiera zagadnienia objęte egzaminem państwowym na doradcę podatkowego.

Adresaci studiów:

Podyplomowe studia dedykowane są dla pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, pracowników biur rachunkowych, managerów, osób zarządzających przedsiębiorstwami, pracowników organów skarbowych i samorządowych organów podatkowych lub osób starających się o pracę na wymienionych stanowiskach. Jest to oferta skierowana również do samych przedsiębiorców, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętność bezpiecznego prowadzenia przedsiębiorstwa, na płaszczyźnie prawa i podatków.

Studia kierowane są też do osób, które zamierzają wykonywać zawód doradcy podatkowego i chcą przygotować się do egzaminu państwowego

Program studiów

 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych
 3. Podatek od towarów i usług
 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. Podatki i opłaty lokalne
 6. Międzynarodowe prawo podatkowe
 7. Ordynacja podatkowa
 8. Krajowa Administracja Skarbowa
 9. Prawo karne skarbowe
 10. Rachunkowość finansowa oraz rachunkowość zarządcza
 11. Prawo umów handlowych
 12. Prawo pracy
 13. Prawo gospodarcze
 14. Ochrona danych osobowych
 15. Postępowanie przed sądem administracyjnym – wybrane zagadnienia
 16. Strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw -w ujęciu prawnym i podatkowym
 17. Pisma procesowe – studium przypadku

Wykładowcy na kierunku

Bożena Nowicka – doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, wpisana na listę doradców podatkowych pod numerem 02980. Absolwentka wydziału Administracji na UMCS w Lublinie. Od ponad 20 lat pracuje w firmie audytorskiej DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. w Lublinie, gdzie zajmuje się doradztwem podatkowym oraz rachunkowym dla podmiotów z różnych branż gospodarczych. Ekspert w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych. Więcej  Specjalizuje się w audytach podatkowych z zakresu podatku PIT, CIT oraz podatku od nieruchomości. Współpracuje stale ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, gdzie jako wykładowa prowadzi zajęcia głównie z prawa podatkowego na różnego rodzaju szkoleniach kursach, seminariach, czy konferencjach. Jest autorką wielu publikacji prasowych z zakresu podatków.

Agata Kowalik – radca prawny (LB -1560) i doradca podatkowy (nr wpisu 12088) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Absolwentka wydziału Prawa na UMCS w Lublinie. Od blisko 10 lat pracuje w firmie audytorskiej DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. w Lublinie, gdzie zajmuje się doradztwem podatkowym oraz prawnym dla podmiotów z różnych branż gospodarczych. Więcej  Współpracuje stale ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, gdzie jako wykładowa prowadzi zajęcia głównie z prawa handlowego, cywilnego oraz prawa pracy na różnego rodzaju szkoleniach i kursach. Od kilku lat czynnie działa w samorządzie Radców Prawnych jako Członek Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Robert Krupa – radca prawny (nr wpisu Rz-1056), absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego wydziału Prawa i Administracji, absolwent studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z zakresu doradztwa podatkowego. Praktyczne doświadczenie zawodowe z prawa podatkowego i prawa karno-skarbowego zdobywał pracując począwszy od 2009 r. w Urzędzie Skarbowym i Izbie Skarbowej.  Więcej  Od 1 marca 2017 r. pracuje w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Obecnie jest radcą prawnym w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie, specjalizując się w szeroko pojętym prawie podatkowym. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych.

dr Tomasz Kiszka – radca prawny (LB -1499), doradca podatkowy (nr wpisu 12181). Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie, specjalność finanse i bankowość. Wykładał prawo administracyjne i postępowanie administracyjne na niepublicznych uczelniach wyższych. Aktualnie realizuje studia podyplomowe na SGH w Warszawie na kierunku ceny transferowe i zarządzanie podatkami. Więcej  Współpracuje z kancelariami prawnymi i kancelariami doradztwa podatkowego w zakresie doradztwa prawnego i podatkowego. Członek zespołu ekspertów z zakresu rachunkowości, audytu, finansów i podatków ZEFiR-Hlx sp. z o.o. Autor publikacji z zakresu prawa i podatków. Współautor podręczników dla osób przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego, wydawanych przez Podatkową Oficynę Wydawniczą. Prowadzi także własną praktykę, zajmując się doradztwem podatkowym oraz prawnym przedsiębiorców. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego przy restrukturyzacji przedsiębiorstw. Specjalizuje się w zakresie podatku CIT, międzynarodowego prawa podatkowego oraz cen transferowych. Doradza oraz reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach podatkowych oraz reprezentuje przedsiębiorców przed sądem administracyjnym.

Dominik Krzanowski – radca prawny, doradca podatkowy. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2007-2011 odbył aplikację radcowską w OIRP w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu podatków w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.  Więcej  Współautor podręcznika „Egzamin na doradcę podatkowego. Odpowiedzi na pytania otwarte. Podatkowa Oficyna Wydawnicza, 2017”, w którym opracował zagadnienia związane z podatkiem od towarów i usług, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz z zakresu prawa karnego skarbowego. Obecnie prowadzi własna kancelarię radcy prawnego, gdzie zajmuje się sprawami podatkowymi.

Maria Uchman – doradca podatkowy (nr wpisu na listę doradców podatkowych 00576), MBA. Posiada wieloletnie doświadczenie w korporacyjnym doradztwie podatkowym. Absolwentka Politechniki Lubelskiej, gdzie ukończyła studia podyplomowe, kierunek Master of Business Administration i studia magisterskie, kierunek zarządzanie i marketing. WSPiA w Lublinie, gdzie ukończyła studia licencjackie, specjalność rachunkowość i finanse. Więcej  Aktualnie realizuje studia podyplomowe na SGH w Warszawie, na kierunku ceny transferowe i zarządzanie podatkami.  Od 2013 r. prezes zarządu Uchman i Partnerzy sp. z o. o. Spółka Doradztwa Podatkowego. Posiada wysokie kwalifikacje z dziedziny podatków, szczególnie podatku VAT i CIT, optymalizacji podatkowej, procesów restrukturyzacyjnych, SSE i cen transferowych. Łączy kompetencje menedżerskie, znajomość finansów z prawem podatkowym. Doskonale zna realia biznesu, posiada wysokie umiejętności interpersonalne. Aktywnie podnosi swoje kompetencje w dziedzinie podatków i umiejętności menedżerskich uczestnicząc w różnych formach kształcenia. Chętnie też dzieli się swoją wiedzą prowadząc szkolenia i wykłady.

Patronat nad studiami objęły firmy:

Zespół Ekspertów Finansowych i Rachunkowości ZEFiR-Hlx sp. z o.o. to najwyższej klasy specjaliści w dziedzinie rachunkowości, audytu, finansów i podatków – tworzą go biegli rewidenci, księgowi, prawnicy oraz doradcy podatkowi. Spółka świadczy kompleksowe usługi na rzecz przedsiębiorstw. Uznany na rynku partner w procesie wyceny i restrukturyzacji przedsiębiorstw, doradztwa podatkowego, badania i przeglądu sprawozdań finansowych. Wykonuje profesjonalny audyt zewnętrzny projektów finansowanych ze środków budżetowych oraz unijnych. Spółka posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu organizacji rachunkowości, due diligence oraz wykonywania ekspertyz ekonomiczno-finansowych dla przedsiębiorstw. Zespół tworzą specjaliści z zakresu ekonomii, rachunkowości, prawa oraz podatków, co pozwala realizować najbardziej złożone i obarczone ryzykiem projekty, wymagające wiedzy i doświadczenia z wielu obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw.

Uchman i Partnerzy Spółka Doradztwa Podatkowego jest firmą doradczą z wieloletnią praktyką rynkową. Spółka świadczy najwyższej jakości usługi doradztwa prawnego i podatkowego dla firm. Połączenie wiedzy z zakresu prawa i podatków z wiedzą o zarządzaniu firmą, stwarza warunki realizacji skomplikowanych projektów interdyscyplinarnych takich jak ceny transferowe czy restrukturyzacja biznesu. W swoich strukturach ma wyspecjalizowaną kancelarię prawną zajmującą się obsługą procesów sądowych, gospodarczych i podatkowych. Spółka działa na terenie całej Polski, obsługuje firmy polskie i zagraniczne.

Podatkowa Oficyna Wydawnicza, której misją jest wsparcie osób zdających egzaminy na doradcę podatkowego. Wydawnictwo dysponuje unikalną na rynku wydawniczym serią publikacji w tej dziedzinie. Istotą każdego opracowania jest kompleksowe przedstawienie problematyki egzaminacyjnej oraz troska o zapewnienie jasnej i syntetycznej struktury prezentacji wiedzy. Stosowane nowoczesne rozwiązania metodyczne służą łatwemu i trwałemu przyswajaniu informacji. Podatkowa Oficyna Wydawnicza wszystkim słuchaczom studiów podyplomowych na kierunku Podatki w przedsiębiorstwie udziela 15% zniżki na zakup swoich publikacji.