Doradztwo zawodowe (w tym dla nauczycieli)

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery i uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji do pełnienia funkcji doradcy zawodowego w szkołach oraz placówkach oświatowych.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy po ich ukończeniu będą pełnić rolę nauczyciela – doradcy zawodowego.

Absolwent studiów jest uprawniony do posługiwania się tytułemdoradca zawodowy” i może wykonywać ten zawód we wszelkiego rodzaju instytucjach publicznych, czy organizacjach pozarządowych

Program studiów

 • Funkcjonowanie rynku pracy a bezrobocie
 • Instytucjonalna obsługa rynku pracy
 • Poradnictwo zawodowe w Unii Europejskiej
 • Orientacja a doradztwo i poradnictwo zawodowe
 • Podstawy zawodoznawstwa
 • Klasyfikacja zawodów i specjalności – metody opisu zawodów
 • Elementy psychologii pracy i doboru zawodowego
 • Komunikacja interpersonalna w poradnictwie zawodowym
 • Poradnictwo indywidualne i grupowe
 • Bilans kompetencji i Indywidualny Plan Działania
 • Wybrane metody, techniki i narzędzia pracy doradcy zawodowego
 • Technologie informacyjno – komunikacyjne w doradztwie zawodowym
 • Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
 • Elementy coachingu w doradztwie zawodowym
 • Poradnictwo Edukacyjne
 • Szkolny Ośrodek Kariery
 • Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego
 • Praktyka zawodowa w szkołach oraz instytucjach świadczących usługi z zakresu poradnictwa zawodowego.