Doradztwo zawodowe

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery oraz uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji do pełnienia funkcji doradcy zawodowego w urzędach pracy, samorządach, organizacjach pozarządowych i innych instytucjach zajmujących się świadczeniem usług w zakresie poradnictwa zawodowego.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób, które chcą świadczyć usługi w zakresie doradztwa zawodowego w instytucjach rynku pracy oraz innych podmiotach realizujących doradztwo i wspomaganie rozwoju zawodowego młodzieży i osób dorosłych.

Absolwent studiów jest uprawniony do posługiwania się tytułemdoradca zawodowy” i może wykonywać ten zawód we wszelkiego rodzaju instytucjach publicznych, czy organizacjach pozarządowych.

Program studiów

 • Funkcjonowanie rynku pracy a bezrobocie
 • Instytucjonalna obsługa rynku pracy
 • Poradnictwo zawodowe w Unii Europejskiej
 • Orientacja a doradztwo i poradnictwo zawodowe
 • Podstawy zawodoznawstwa
 • Klasyfikacja zawodów i specjalności – metody opisu zawodów
 • Elementy psychologii pracy i doboru zawodowego
 • Komunikacja interpersonalna w poradnictwie zawodowym
 • Poradnictwo indywidualne i grupowe
 • Bilans kompetencji i Indywidualny Plan Działania
 • Wybrane metody, techniki i narzędzia pracy doradcy zawodowego
 • Technologie informacyjno – komunikacyjne w doradztwie zawodowym
 • Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
 • Elementy coachingu w doradztwie zawodowym
 • Praktyka zawodowa w instytucjach świadczących usługi z zakresu poradnictwa zawodowego.