Pedagogika przedszkolna

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć lekcyjnych z dziećmi w wieku przedszkolnym, zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

Program studiów spełnia wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciel (Dz. U. z 2012 r. poz. 131) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

 

Adresaci studiów:

Nauczyciele oraz osoby z przygotowaniem pedagogicznym prowadzące lub zamierzające prowadzić kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Program studiów:

 • Psychologia rozwojowa,
 • Pedagogika przedszkolna z metodyką,
 • Edukacja polonistyczna z metodyką,
 • Edukacja matematyczna z metodyką,
 • Edukacja przyrodniczej z metodyką,
 • Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna z metodyką,
 • Edukacja plastyczna z metodyką,
 • Edukacja muzyczna z metodyką,
 • Zajęcia techniczne z metodyką,
 • Metody aktywizujące we wczesnej edukacji,
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna,
 • Wykorzystanie technologii ITC w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • Praktyka – edukacja przedszkolna,

 

Kadra:

Nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Zarządzania Administracji oraz praktycy pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Kierownik:

dr Weronika Barbara Kołtun – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, wicedyrektor  Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zamościu, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.  Konsultant d/s. edukacji wczesnoszkolnej LSCDN o/ Zamość, ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, Ekspert OKE Kraków do sprawdzania prawidłowości przebiegu sprawdzianu w szkole podstawowej. Autorka wielu programów dla uczniów z edukacji wczesnoszkolnej, programów kursów prowadzonych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli różnych specjalności w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu. Autorka wielu publikacji związanych z edukacją zintegrowaną.