Socjoterapia

Cel studiów

Studia podyplomowe w dziedzinie socjoterapii ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy a zwłaszcza praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych za pomocą różnych form, metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz z tzw. „grup ryzyka”.

Celem studiów na kierunku Socjoterapia jest pogłębianie i uzupełnienie wiedzy z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych, zdobywanie i doskonalenie umiejętności planowania i organizowania sytuacji psychokorekcyjnych oraz prowadzenia dziecięcych i młodzieżowych grup socjoterapeutycznych.

Adresaci

Absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) dowolnego kierunku posiadający przygotowanie pedagogiczne. W szczególności nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy pracujący w szkołach, internatach, ośrodkach wychowawczych, świetlicach – z dziećmi, młodzieżą, rodzicami.

Program studiów

Program kierunku Socjoterapia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Podstawy socjoterapii i metodyki pracy socjoterapeutycznej
 • Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej i psychopatologii rozwoju
 • Elementy psychoterapii – współczesne trendy i kierunki
 • Diagnostyka pedagogiczna  i postępowanie postdiagnostyczne
 • Profilaktyka i promocja zdrowia – konstruowanie i ewaluacja programów wychowawczych i profilaktycznych
 • Diagnoza i przeciwdziałanie agresji szkolnej
 • Dynamika małych grup i techniki pracy grupowej
 • Socjopedagogiczne problemy młodzieży
 • Podstawy terapii rodzin
 • Komunikacja interpersonalna ze sztuką negocjacji
 • Techniki relaksacyjno-terapeutyczne: min. trening autogenny
 • Techniki pracy grupowej –  muzykoterapia, dramoterapia, arteterapia
 • Trening interpersonalny, asertywności, zastępowania agresji
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Praktyka socjoterapeutyczna

Kierownik Studiów

dr Bożena Krupa – pracownik naukowo – dydaktyczny, kierownik zakładu pedagogiki specjalnej Wyższej Szkoły Przyrodniczo-Humanistycznej w Sandomierzu, psychodietetyk i logoterapeuta, ekspert MEN ds awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator OKE, trener grupowy ART. Wieloletni pedagog i nauczyciel języka obcego w liceum, wicedyrektor szkoły. Autorka programów edukacyjnych oraz licznych publikacji i opracowań badawczych z dziedziny pedagogiki, edukacji i profilaktyki.