Podyplomowe studia pedagogiczne (przygotowanie pedagogiczne) Pierwsze zajęcia 29.10.17 r.

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów studiów wyższych do pracy dydaktycznej. Po ukończeniu cyklu zajęć student otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki, które potwierdza zdobycie kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela.

Adresaci studiów

Studia są  przeznaczone dla absolwentów nienauczycielskich kierunków studiów, chcących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne, niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela. Naukę na studiach mogą również podejmować studenci III roku WSZiA.

Uwaga! – promocja dla absolwentów WSZiA!

Program studiów

 • Pedagogika;
 • Psychologia;
 • Podstawy dydaktyki;
 • Dydaktyka przedmiotowa;
 • Etyka nauczycielska;
 • Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej;
 • Diagnoza pedagogiczna;
 • Profilaktyka w szkole;
 • Podstawy prawne i organizacyjne oświaty;
 • Komunikacja i kultura języka;
 • Emisja głosu;
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole;
 • Pierwsza pomoc medyczna;
 • Praktyka pedagogiczna.

Kadra

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Kierownik studiów

dr Anna Sak – Styczyńska – wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, pedagog, trener, szkoleniowiec. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Ukończyła studia magisterskie z pedagogiki resocjalizacyjnej i socjalnej na WSPTWP w Warszawie oraz Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego IPSiR UW. Studia trenerskie w zakresie: Zastosowanie Psychologicznego Warsztatu Grupowego.

Ma za sobą kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych (m.in. w Lublinie i w Warszawie) oraz jako szkoleniowiec i trener Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli.
Twórca i realizator programów szkoleniowych w zakresie umiejętności miękkich: komunikacji, asertywności, rozwijania inteligencji emocjonalnej, profesjonalnej prezentacji, radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, negocjacji, kreatywności, oraz efektywnych zespołów zadaniowych.