Wychowanie fizyczne

Cel studiów:

Program Studiów daje uczestnikom Studiów możliwość zdobycia lub rozszerzenia kwalifikacji i kompetencji w zakresie i wychowania fizycznego (edukacji fizyczno-zdrowotnej).

Adresaci studiów:

 • Nauczyciele zatrudnieni w szkolnictwie podstawowym, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych zainteresowani zdobyciem dodatkowych kwalifikacji

Program studiów:

 • Anatomia z elementami biomechaniki
 • Fizjologia z elementami fizjologii wysiłku
 • Podstawy teorii wychowania fizycznego Edukacja zdrowotna
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
 • Rytmika i taniec
 • Zespołowe gry sportowe z metodyką
  • koszykówka
  • piłka siatkowa
  • piłka nożna
  • piłka ręczna
 • Sporty indywidualne z metodyką
  • lekkoatletyka
  • gimnastyka
  • zajęcia w wodzie i nad wodą
 • Dydaktyka przedmiotowa
 • Praktyka

Kadra:

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Kierownik studiów:

dr Iwona Tabaczek – Bejster – wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu