Wychowanie do życia w rodzinie

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie ich uczestników do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie  (WDŻ). Absolwent studiów nabędzie niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zajęć z ww. przedmiotu  w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie pedagogiczne, planujących prowadzenie zajęć z przedmiotu Przygotowanie do życia w rodzinie na poszczególnych poziomach edukacyjnych.

Studia skierowane są również do nauczycieli, absolwentów kursu kwalifikacyjnego z zakresu wychowania do życia w rodzinie, zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji na poziomie studiów podyplomowych.

Program studiów

 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Pedagogika małżeństwa i rodziny
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka oraz ginekologii i położnictwa
 • Wybrane zagadnienia seksuologii i edukacji seksualnej
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Patologie życia społecznego i rodzinnego
 • Edukacja medialna
 • Dydaktyka i metodyka wychowania do życia w rodzinie
 • Komunikacja społeczna i komunikacja w rodzinie
 • Etyka
 • Praktyka