Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych WSZiA w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22
22 – 400 Zamość
tel. 84 677 67 13;  781 515 105;  84 677 67 31
fax 84 677 67 10
e-mail: podyplomowe@wszia.edu.pl