Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych WSZiA w Zamościu

ul. Akademicka 4, pokój 4
22 – 400 Zamość
tel. 84 677 67 13 ,  84 677 67 73, 84 677 67 31
fax 84 677 67 10
e-mail: podyplomowe@wszia.edu.pl

Pracownicy:

  • mgr inż. Danuta Błahuta – dyrektor
  • mgr Bernarda Greszta
  • mgr Jolanta Kamińska