Studia podyplomowe rozpoczynające się w semestrze zimowym 2017/2018!

W październiku rozpoczynają się zajęcia na następujących kierunkach studiów:

  • Rachunkowość – 07.10.17 r.,
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika – 21-22.10.17 r.,
  • Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – 21-22.10.17 r.,
  • Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem – 28-29.10.17 r.,
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – 28-29.10.17 r.,
  • Podyplomowe studia pedagogiczne – 29.10.17 r.
  • Informatyka dla nauczycieli – 29.10.17 r.
  • Programowanie w szkole – 29.10.17 r.

Kolejne decyzje o uruchamianiu nowych edycji
studiów podyplomowych już wkrótce.

Osoby, które chcą dołączyć do grona Słuchaczy studiów podyplomowych mogą jeszcze składać dokumenty. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!