Studia podyplomowe rozpoczynające się w semestrze zimowym 2018/2019!

W październiku br. rozpoczynają się zajęcia na następujących kierunkach studiów: Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika, Kadry i płace, Informatyka dla nauczycieli, Programowanie w szkole podstawowej, Podyplomowe studia pedagogiczne, Rachunkowość, Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Kolejne decyzje o uruchamianiu nowych edycji studiów podyplomowych już wkrótce.

Osoby, które chcą dołączyć do grona Słuchaczy studiów podyplomowych mogą jeszcze składać dokumenty.  SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!